Organik TarımTarım Haberleri

Organik ürün alırken dikkat edilmesi gerekenler?

Organik Üretim İnceleme Başlıkları
Organik ürün;

5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kuralları çerçevesinde, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlarca kontrolü yapılmış ve sertifikası düzenlenmiş, etiket bilgilerinde organik ürün logosu ve sertifika bilgilerinin yer aldığı gıdaları ifade etmektedir.

Organik ürünlerin ürün sertifikası bulunmaktadır. Etiketli ürünlerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşun adı-logosu, kod numarası, müteşebbis veya ürün sertifika numarası, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen organik ürün logosu bulunmalıdır.

Logolarda kullanılacak renkler; yeşil, mavi, siyah ve beyazdır.

 

ORGANİK=EKOLOJİK=BİYOLOJİK Eş Anlamlıdır

% 100 Doğal, Hormonsuz, Hakiki, Köy ürünü, Saf, gibi tanımlanan ürünler Organik Ürün değildir. Tüketiciye ürün hakkında hiçbir garanti vermez.

Organik tarım sertifikasını vermeye kimler yetkilidir?

Organik tarımda kontrol ve sertifikasyon yapmak üzere Bakanlıktan çalışma yetkisi alan gerçek veya tüzel kişilere yetkilendirilmiş kuruluş denmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol veya sertifikasyon kuruluşu olabilmektedir. Sertifika vermeye kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu yetkilidir.

Doğadan toplanan ürünler organik sertifika alabiliyor mu? Şartları nelerdir?

Yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme imzalamış olan orman ve doğal alanlardan ürün toplayacak müteşebbis, ürün toplamadan önce, bu alanların mülkiyetinin veya kullanma hakkının ait olduğu makamdan yazılı izin alır.

Ormanlar, doğal alanlar ve tarımsal alanlarda doğal olarak yetişen yenilebilir bitki ve kısımlarının toplanmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

  • Toplama alanı, toplama işleminin üç yıl öncesine kadar Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte izin verilmeyen gübre ve ilaçlarla muamele edilmemiş olmalıdır.
  • Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmemiş olmalıdır.
  • Toplama alanındaki doğal yaşam dengesinin ve türlerin korunması sağlanır.
  • Doğadan toplanan ürünlerde geçiş süreci uygulanmaz.

 

Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına nasıl ulaşılır?

Organik tarımda kontrol ve sertifikasyon yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşların iletişim bilgilerine Tarım ve Orman Bakanlığının www.tarimorman.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

Organik tarım eğitim faaliyetleri nelerdir?
  • Organik tarımın yaygınlaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan personele yönelik organik tarım konusunda hizmet İçi eğitim verilmektedir. Eğitim alan personel organik tarım biriminde görev almaktadır. Birimde görev alan personelde çalıştıkları il sınırları içindeki çiftçilere, tüketicilere ve okullarda eğitim vermektedir. Üretici ve tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla afiş, liflet, kitap vs basılı yayın hazırlanmaktadır.
  • Bakanlığımız ve Türk Standartları Enstitüsünce ortaklaşa kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında görev alacak personele yönelik Organik Tarım Kontrolörü Eğitimi düzenlenmektedir.
  • Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı projeler kapsamında organik tarım eğitimleri verilmektedir.
  • Organik ürünler neden diğerlerine göre daha pahalıdır?
  • Organik tarım bir sistem bütünü olarak Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde yürütüldüğünden Mevzuat gereği kontrol ve sertifikalandırmaya tabidir. Yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınan hizmetin maliyeti bulunmaktadır. Sistemin kontrol ve sertifikalandırma hizmetleri üretim maliyetlerini azda olsa artırmaktadır. Ayrıca üretimde kullanılan girdilerin (gübre, ilaç vs.) maliyeti konvansiyonel üretimde kullanılan girdilere göre yüksektir.
Organik ürün ile ilgili şikâyetim var ne yapacağım?
  • Satın almış olduğunuz organik ürün ile ilgili şikâyetlerinizi ürüne ait etiket bilgileri ve sertifika numarası ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki en yakın İl veya İlçe Müdürlüğüne ve Alo 174 Gıda Hattına bildiriniz.​
Organik ürünler denetleniyor mu?

Organik ürünlerin denetimi Organik Tarım Mevzuatı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde organik tarım biriminde görevlendirilen personeller tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu denetimde gerek görülmesi durumunda ürün analizi de yaptırılmaktadır. Bakanlıktan çalışma yetkisi alan kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ise Bakanlığın Merkez teşkilatı ilgili biriminde çalışan personeller tarafından denetlenmektedir.

Sonuç olarak; organik ürün üreten, işleyen ve pazarlayan müteşebbislerin denetimi Organik Tarım Mevzuatı kapsamında denetlenmekte olup ürünün organikliği ile ilgili bir şüphe durumunda piyasadan ürün toplatılmaktadır. Müteşebbise mevzuat kapsamında cezai yaptırım uygulanmaktadır.

 

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı Müdürlükler