Hayvansal Üretim

Tarımın bir kolu olan hayvancılık;

Her şeyden önce ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması durumudur. Ancak iklimdeki karasızlıkların tarımı olumsuz yönde etkilemesinden dolayı, tarım ve hayvancılık birbirini destekler.

Sonuç olarak yetiştirme ve üretmede  et,süt,yumurta gibi gıda olarak istifade edilen besin maddelerinin ve yün, post gibi mamullerin işe yarama gücünün arttırılması için çalışmalar yapılır. Örneğin seçme damızlıkların yetiştirilmesi, verimin arttırılması hayvancılığın önemli konularıdır. Ek olarak hayvanların beslenmesi için gerekli olan yemler çayır ve mera’lar da daima göz önünde tutulacak konulardır.

Sonuç olarak Hayvansal Üretimi 5 Ana Başlıkta Toplayabiliriz;