Tahıl Hastalık ve Zararlıları

 

Tahılları etkileyen hastalıklar çeşitli mikroorganizmalar tarafından neden olan enfeksiyonlar veya zararlılar tarafından oluşturulan hastalıklar olabilir. İşte tahılları etkileyen bazı yaygın hastalık türleri:

 

 1. Fungal (mantar) hastalıklar: Tahıllar, özellikle buğday, arpa, çavdar ve mısır gibi ürünler, bir dizi mantar hastalığına duyarlıdır. Örnekler arasında kahverengi pas, sarı pas, külleme (rostrozu), septoria yaprak lekesi, fusarium kök çürüklüğü ve ergot hastalığı sayılabilir.
 2. Viral hastalıklar: Tahıllar, çeşitli virüslerin neden olduğu hastalıklara da duyarlıdır. Örnekler arasında buğday sarı cüce virüsü, buğday yaprak lekesi virüsü ve mısır yaprak lekesi virüsü sayılabilir.
 3. Bakteriyel hastalıklar: Bazı bakteri türleri, tahıllarda hastalıklara neden olabilir. Örneğin, buğdayda bakteriyel yaprak lekesi (bacterial leaf streak) hastalığı görülebilir.
 4. Nematod hastalıkları: Nematodlar, toprakta yaşayan mikroskobik solucanlardır ve tahılların kök sistemlerini enfekte edebilir. Bu durum, bitkilerin beslenmesini ve büyümesini olumsuz etkileyebilir. Örneğin, buğdayda kök leke nematodu (root lesion nematode) hastalığı yaygın bir sorundur.
 5. Zararlı böcekler: Tahıllar, özellikle depolama sırasında, çeşitli böcekler tarafından da etkilenebilir. Örnekler arasında tahıl kurdunları, un kurdu, çavdar zararlısı (rye midge), buğday yaprak biti ve diğer zararlı böcek türleri bulunur.

Bu, tahılları etkileyen hastalıkların sadece birkaç örneğidir. Tarımsal uygulamalar, hastalık direncine sahip tahıl çeşitlerinin kullanımı, uygun tarım yöntemlerinin benimsenmesi ve gerektiğinde kimyasal mücadele gibi stratejiler, hastalıkların kontrol edilmesinde önemli rol oynar. Tarım uzmanları, çiftçilere hastalıkları tanımlama, önleme ve tedavi etme konusunda yardımcı olacak bilgiler sağlar.

 

 

HUBUBAT HASTALIK VE ZARARLILARI

 

 • BUĞDAY SÜRME HASTALIĞI (Tilletia foetida “Wallr.”Liro; Tilletia caries”DC.” Tul.)
 • BUĞDAY PAS HASTALIKLARI
 • BUĞDAY RASTIĞI(Ustilago nuda var. tritici Schaffn.)
 • TAHIL KÜLLEMESİ (Erysiphe graminis)
 • BUĞDAYDA SEPTORYA YAPRAK LEKESİ (Septoria tritici Rob. in Desm.)
 • BUĞDAY VE ARPADA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ
 • ARPA YAPRAK YANIKLIĞI (Rhynchosporium secalis [(Oudem) J.J. Davis)
 • SÜNE
 • KIMIL (Aelia spp., )
 • EKİN KAMBUR BÖCEĞİ (Zabrus spp.)
 • EKİN BAMBULU (Anisoplia spp.)
 • HUBUBAT HORTUMLU BÖCEĞİ (Pachytychius hordei.)

 

MISIR HASTALIK VE ZARARLILARI

 

 • MISIR RASTIĞI (Ustilago maydis)
 • MISIR YAPRAK YANIKLIĞI
 • MISIRDA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ
 • MISIR KOÇANKURDU (Sesamia nonagrioides Lef., S. cretica Led.)
 • MISIRKURDU (Ostrinia nubilalis Hbn.)
 • MISIR MAYMUNCUĞU (Tanymecus dilaticollis Gyll.)
 • MISIR YAPRAKKURTLARI
 • MISIRDA BOZKURT Agrotis ipsilon (Hufn.), A. segetum (D.-S.)
 • MISIRDA ÇİZGİLİ YAPRAKKURDU Spodoptera (= Laphygma, Caradrina) exigua (Hübn.)
 • MISIRDA DANABURNU (Gryllotalpa gryllotalpa (L.))
 • MISIRDA KIRMIZIÖRÜMCEKLER
 • MISIRDA PAMUK YAPRAKKURDU Spodoptera littoralis (Boisd.)
 • MISIRDA TEL KURTLARI
 • MISIRDA YEŞİLKURT (Helicoverpa armigera Hbn.)
 • MISIRDA YAPRAKPİRELERİ (Hemiptera: Cicadellidae)
 • KONUKÇULARI
 • MISIR TARLALARINDA YABANCI OTLAR

 

 

 

Tahıl Küllemesi
Buğday Rastığı
Buğday Pas Hastalığı
Ekin Kambur Böceği
Tahıl Kımıl
Ekin Bambulu

 

 

 

 

 

 

Arpa Yaprak Yanıklığı
Tahıl Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü
Hububat Hortumlu Böceği
Tahıl Süne
Septorya Yaprak Lekesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mısır Rastığı
Mısır Yeşil Kurdu
Mısır Dana Burnu
Mısır Bozkurt
Mısır Yaprak Kurdu
Mısır Maymuncuğu

 

 

 

 

 

 

Mısır Koçan Kurdu
Mısır Erken Yanıklığı
Mısır Kurdu