Tarımsal Alet ve Makineler

Tarımsal Faaliyetler İnceleme Başlıkları
Tarımsal alet ve makine sayılarındaki 2018-2019 arası artış sağlayan ekipmanlar (100.000 +)
 • Damla sulama sistemi %6,64 (475.141 – 506.730)
 • Motorlu tırpan %5,64 (111.544 – 117.846)
 • Süt sağım makinesi (seyyar) %2,94 (332.595- 342.386)
 • Derin kuyu pompa %2,9 (185.708 – 191.173)
 • Hububat ekim makinesi (traktörle çekilen) %2,7 (144.927 – 148.953)
2019 yılındaki ekipman sayıları / adet (ilk 6 ekipman)
 • Traktör (1.354.912)
 • Römork (1.200.815)
 • Kulaklı pulluk (1.087.743)
 • Sırt pülverizatörü (656.669)
 • Kültüvatör (552.753)
 • Damla sulama Sistemi (506.730)

90.000 üzerinde adede sahip olup 2018 yılına göre düşüş yaşayan 2 ekipman; Krema Makinesi %1,3 Sap döver ve harman makinesi %3,8 ile olmuştur.

Traktör
 • Traktörlerin en belirgin özelliği; yüksek dingillere oturtulmuş dar kesitli karosör ve ön tekere oranla büyük ve derin yivli arka tekere sahiptir. Amaç; her türlü arazi şartlarında verimli çalışmasıdır.
 • Tarımda traktör ve biçerdöverlerin kullanılmaya başlanması köklü değişiklere neden olmuştur. 1. ve 2. Dünya Savaşları nedeni ile azalan tarım işçisi açığının kapatılması ve verimin artmasını sağlamıştır.
 • Gelişen teknolojinin tarımda uygulanmaya başlaması ile uydu ve bilgisayar kontrollü ekipman sayısındaki artış, modern tarım anlayışının gelişmesi en uygun maliyetle, en yüksek verimin alınmasının sağlanmasında çok önemli bir yer tutmaktadır.
 • 32 yıl içinde Toplam Traktör sayısı 2,06 kat artarken, 2019 yılında tek akslı traktör oranı %5,88, çift akslı traktör oranı %94,12 dir.
Biçerdöver;
 • 2001 yılından sonra 51-70 beygir güçlü ve 70 + beygir güçlü traktör verileri bulunmaktadır. Bu yıla kadar en yüksek beygir gücü 50 + idi.
 • 19 yıl içinde Toplam biçerdöver sayısı %36,6 artarken, 2002 yılındaki Yaş grubuna göre dağılımda (2002 yılından itibaren veri tutuluyor) 0-5 ve 6-10 yaş grubu %28,9 iken, 2019 yılında %47,4 e yükselmiştir
 • 2002-2019 yılları arasında toplam yeni biçerdöver sayısı 2.884 adet artmış, kullanım dışı kalan biçerdöver sayısı ise 336 adet olmuştur.
 • 2002 – 2019 yılları arasında 20 + yaş üstü biçerdöver sayısındaki artış oranı %7,18 iken (4675-5011 adet), 0-5 yaş grubunda bu oran %337,7 (1213-4097 adet) olmuştur.
 • Son 10 yıl içindeki traktör ve biçerdöver artış oranlarına bakıldığında traktör sayısı %23,54, biçerdöver sayısı %24,57 artış ile benzerlik göstermektedir. 2000-2009 arasında ise traktör %13,9, biçerdöver %6,2 artış göstermiştir. Son dönem ekonomik gelişimin tarıma yansıması olarak kabul edilebilir
Sulama Sistemleri
 • 17 yıl içinde kullanılan Damla sulama sistemi sayısı 4,08 kat artarak verim artışında en önemli katkılardan birini sağlar. Damla sulama buharlaşmayı azaltmakla kalmaz aynı zamanda gübre verme aracı olarak kullanılır.
 • Damla sulama sisteminin doğru projelenmesi ve kullanımı su verimliliğini %80 e kadar arttırabilir. Yeni gelişen teknolojilerle birlikte uyumlu halde çalışma imkânı, emek yoğun iş yükünü başka işlere kaydırmada avantaj sağlar.
 • 17 yıl içinde kullanılan Yağmurlama sulama sistemi sayısı %45,4 oranında artarken, aynı dönemde ilk yatırım maliyeti daha fazla olmasına rağmen avantajlarından dolayı damla sulama sistemi %408,5 artmıştır
 • Hareketli platformlara monte edilebilme özelliği yağmurlama sulama sistemlerinin tarım dışı alanlarda kullanma avantajı sağlar. Spor alanlarında, parklarda, toz bastırılması gereken durumlar vb. alanlarda kullanılabilir.
Tarımda Modernleşmeye bakış nasıl olmalıdır?
 • Tarım insanoğlunun kendine yetecek kadar yiyecek topladığı zamanlardan, bunu yerleşik hayata geçerek yetiştirdiği ve depolamaya başladığı, eldeki fazla ürünü takas yolu ile kullandığı andan itibaren bir ticari kol olmuştur. Amaç her zaman mümkün olan en az maliyet ve enerjiyle, en yüksek verimi sağlamak olmuştur. Kol gücünün yerini makine gücünün alması ile Tarım çeşitli sıçramalar yaşamış ve günümüzde teknolojik gelişme ile şimdilik en son noktasına ulaşmıştır.
 • Yaşanan gelişmeler tüm dünyada hatta gelişmekte olan ülkelerde bile tam anlamı ile uygulanmamaktadır. Gelişmeler; arazi büyüklüğünün önemini azaltırken verimin, önemli ürün seçiminin, ithalat-ihracat dengesinin değişmesine ve ülkeler arasındaki farkın büyümesine neden olmaktadır.
 • Karşılaşılan zorluklar; farkındalık eksikliği, bilgi teknolojileri okur yazarlığı eksikliği, yetersiz alt yapı, yerelleştirme eksikliği olarak sayılabilir. (Ocak 2019, Tarım ve Orman Bakanlığı)
 • CEMA (Avrupa tarım makineleri birliği): Avrupa’da satılan yeni tarım ekipmanların %70-80’inde hassas tarım teknolojisi bileşeni yer almaktadır. Mevcut çiftçilerin %25 inden daha azı akıllı tarım teknolojilerine erişim sağlayabilmektedir.
 • CEMA: 100 hektarın altındaki çitlikler (%97) için akıllı tarım teknolojilerinin alımını destekleyecek bir eylem planı olmaması halinde bu çiftliklerin ABD, Kanada ve Yeni Zelanda’daki çiftliklerle rekabet edebilmesinin zorlaşacağına vurgu yapmaktadır.
 • Tarımda teknoloji kullanımında önde ülkelerden olan ABD’nin, Federal Tarım Departmanı’na bağlı olan Ulusal Tarım ve Gıda Enstitüsü fizik, mühendislik ve bilgisayar bilimlerindeki araştırmalara, tarım araçları, sensor ve yazılım üretimi ile çiftçilere teknolojiyi nasıl kullanacaklarına dair eğitimlere destek olmaktadır. Öte yandan, ABD Federal Tarım Departmanı hem üretim için entegre teknolojilere teşvikler vermekte hem de çiftçilere tarımsal teknoloji kullanabilmeleri için çeşitli destek imkanları sunmaktadır. Bu teşvik ve destekler ile Amerika’da, bugün yılda yaklaşık, 300 milyar dolar değerinde tarımsal gıda ürünü üretilmektedir. (CEMA)
 • İsrail, tarım teknolojilerinden özellikle sulama sistemleri, biyoteknoloji ve atık suyun yeniden kullanımına yönelik teknolojileri desteklemektedir. Tarım teknolojileri alanında yapılan araştırma geliştirme harcamaları, İsrail’in bütçesinin %17’sini oluşturmaktadır. (CEMA)