Sebze Hastalıkları ve Zararlıları

 

Sebzeleri etkileyen bazı hastalıklar ve zararlılar aşağıda listelenmiştir:

 1. Mantar Hastalıkları: Sebzeler, özellikle yapraklar, kökler ve meyveler üzerinde mantar hastalıklarına karşı hassastır. Örnek olarak mildiyö, külleme ve pas gibi mantar hastalıkları verilebilir.
 2. Bakteriyel Hastalıklar: Sebzelerde bakteriyel hastalıklar da görülebilir. Örneğin, bakteriyel leke hastalığı sebzelerin yapraklarında lekeler oluşturabilir.
 3. Viral Hastalıklar: Bazı virüsler sebzelerde hastalıklara neden olabilir. Bunlar arasında mozaik virüsü ve yaprak leke virüsü gibi virüsler yer alır.
 4. Zararlılar: Sebzeler, çeşitli zararlı organizmaların saldırısına maruz kalabilir. Bunlar arasında böcekler, akarlar, solucanlar ve diğer haşere türleri yer alır. Örneğin, yaprak bitleri, beyaz sinekler, örümcek akarları, yaprak kurdu ve yaprak minerleri gibi zararlılar sebzelerde ciddi hasara neden olabilir.
 5. Nematoitler: Nematoitler, toprakta yaşayan mikroskobik solucanlardır. Sebze köklerine yerleşerek beslenirler ve bitkinin gelişimini olumsuz etkilerler. Örneğin, kök ur nematodu sebzelerde yaygın olarak görülen bir zararlıdır.

Bu sadece birkaç örnek olup, sebzeleri etkileyebilecek hastalıklar ve zararlılar oldukça çeşitlidir. Tarım uygulamaları ve uygun tedbirlerle bu hastalıkların ve zararlıların etkileri kontrol altına alınabilir.

 

 

SEBZELERDE HASTALIK VE ZARARLILAR

 

 • BEZELYEDE MİLDİYÖ HASTALIĞI (Peronospora viciae)
 • BEZELYEDE ANTRAKNOZ HASTALIĞI (Mycosphaerella pinodes )
 • SEBZELERDE TÜTÜN MOZAİK VİRÜSÜ (Tobacco mosaic tobamovirus (TMV))
 • SEBZELERDE YAPRAK PİRELERİ Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca decedens (Paoli)
 • SEBZELERDE DANABURNU (Gryllotalpa gryllotalpa)
 • SEBZELERDE PAMUK YAPRAKKURDU (Spodoptera littoralis)
 • SEBZELERDE SARI ÇAY AKARI (Polyphagotarsonemus latu)
 • SEBZELERDE YEŞİLKURT
 • SEBZELERDE YAPRAKBİTLERİ
 • SEBZELERDE TELKURDU (Agriotes spp.)
 • SEBZELERDE BOZKURT (Agrotis spp.)
 • SEBZELERDE YAPRAKPİRELERİ Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca decedens (Paoli)

 

PATATES HASTALIK VE ZARARLILARI

 

 • BAKTERİYEL SOLGUNLUK VE PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Ralstonia solanacearum)
 • PATATES HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus)
 • PATATESTE BAKTERİYEL YUMUŞAK ÇÜRÜKLÜK KARABACAK HASTALIĞI (Erwinia carotovora subsp. carotovora) (E. carotovora subsp. atroseptica) (E. chrysanthemi)
 • SOLANACEAE FAMİLYASI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE STOLBUR HASTALIĞI
 • PATATESTE ADİ UYUZ HASTALIĞI (Streptomyces scabies)
 • DOMATES, PATLICAN VE PATATESTE ERKEN YANIKLIK HASTALIĞI (Alternaria solani)
 • PATATES SİĞİL HASTALIĞI (Synchytrium endobioticum)
 • SİYAH SİĞİL (=KÖKBOĞAZI NEKROZU) HASTALIĞI (Rhizoctonia solani)
 • PATATES MİLDİYÖSÜ (GEÇ YANIKLIK) HASTALIĞI (Phytophthora infestans)
 • PATATES KURU ÇÜRÜKLÜK HASTALIĞI (Fusarium spp.)
 • PATATES BÖCEĞİ (Leptinotarsa decemlineata)
 • PATATES GÜVESİ (Phthorimaea operculella)
 • MANAS (KADI LOKMASI) Polyphylla turkmenoglui Petr., P.fullo L.
 • PATATES ÇIZGI VIRÜSÜ (PATATES Y VIRÜSÜ) (Potato Y potyvirus, PVY)
 • PATATES YAPRAK KIVRILMA VIRÜSÜ (Potato leafroll luteovirus, PLRV)
 • PATATES X VIRÜSÜ (Potato X potexvirus, PVX)
 • PATATES A VIRÜSÜ (Potato A potyvrus, PVA)
 • PATATES İĞ YUMRU VİROİDİ (Potato spindle tuber pospiviroid (PSTVd)
 • PATATES KİST NEMATODLARI (PATATES ALTIN NEMATODU
 • KÖK-UR NEMATODLARI (Meloidogyne spp.)
 • PATATES ÇÜRÜKLÜK NEMATODU (Ditylenchus destructor Thorne)
 • SOĞAN SAK NEMATODU [Ditylenchus dipsaci (Kühn)]

 

PİRİNÇ HASTALIK VE ZARARLILARI

 

 • ÇELTİK YANIKLIK HASTALIĞI (Pyricularia oryzae )
 • ÇELTİK BEYAZ UÇ NEMATODU (Aphelenchoides besseyi Christie)
 • TEPEGÖZ (Triops spp.)
 • ÇELTİK TARLALARINDA SORUN OLAN YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ

 

 

DOMATES HASTALIK VE ZARARLILARI

 

 • DOMATESTE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea)
 • DOMATESTE BAKTERİYEL KANSER VE SOLGUNLUK HASTALIĞI (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)
 • DOMATES ÖZ (GÖVDE) NEKROZU
 • DOMATESTE BAKTERİYEL BENEK HASTALIĞI (Pseudomonas syringae pv. tomato)
 • DOMATES MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Phytophthora infestans)
 • DOMATES YAPRAK KÜFÜ HASTALIĞI (Cladosporium fulvum)
 • DOMATESTE ERKEN YANIKLIK HASTALIĞI (Alternaria solani)
 • DOMATESDE BAKTERİYEL LEKE HASTALIĞI (Xanthomonas vesicatoria)
 • DOMATES GÜVESİ ( Tuta absoluta )
 • DOMATES PAS AKARI (Aculops lycopersici
 • DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ (Tomato Spotted Wılt Tospovirus)
 • DOMATES MOZAYİK VİRÜSÜ (Tomato Mosaic Tobamovırus)

 

KURU SOĞAN HASTALIK VE ZARARLILARI

 

 • SOĞAN VE SARIMSAKTA BEYAZ ÇÜRÜKLÜK HASTALIĞI (Sclerotium cepivorum)
 • SOĞAN MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Peronospora destructor Berc.)
 • SOĞAN SÜRMESİ HASTALIĞI (Urocystis cepula First.)
 • SOĞAN, SARIMSAK PAS HASTALIĞI Puccinia porri G.Wint.(syn.P.allii F.Rudolphi)
 • SOĞAN PSİLLİDİ (Bactericera tremblayi)
 • SOĞAN SİNEĞİ (Delia antiqua)
 • SOĞAN SAK NEMATODU [Ditylenchus dipsaci (Kühn)]

 

Patlıcan Hastalıkları ve Zararlıları

 

 • PATLICAN ERKEN YANIKLIK HASTALIĞI (Alternaria solani)
 • PATLICANGİLLERDE KÜLLEME HASTALIĞI (Leveillula taurica)

 

Pırasa Hastalıkları ve Zararlıları

 

 • PIRASA GÜVESİ (Acrolepiopsis assectella)

 

BİBER HASTALIK VE ZARARLILARI

 

 • BİBER KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIĞI ( Phytophthora capsici)
 • BİBER GALSİNEĞİ (Asphondylia capsici)
 • BİBER MOZAYİK VİRÜS HASTALIĞI (Cucumber mosaic vırus)

 

Havuç HASTALIK VE ZARARLILARI

 

 • HAVUÇTA KÜLLEME HASTALIĞI (Erysiphe heraclei) (Leveillula taurica)
 • HAVUÇ SİNEĞİ (Psila rosae)
 • HAVUÇ TARLALARINDA SORUN OLAN YABANCI OTLARA KARŞI KULLANILAN HERBİSİTLER

 

Hıyar Hastalıkları ve Zararlıları

 

 • HIYAR YAPRAK LEKESİ (Ulocladium cucurbitae)
 • HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ (Pseudomonas syringae pv.lachrymans)
 • HIYAR MOZAİK VİRÜSÜ (Cucumber mosaic cucumovirus- CMV)

 

ISPANAK HASTALIKLARI VE ZARARLILARI

 

 • ISPANAK MİLDİYÖSÜ (Peronospora farinose f.sp.spinaciae )
 • ISPANAK YAPRAK LEKESİ (Cladosporium variabile )

 

KABAK HASTALIK VE ZARARLILARI

 

 • KABAKGİLLERDE KÜLLEME HASTALIĞI (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)
 • KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ HASTALIĞI (Pseudoperonospora cubensis)
 • KABAKGİLLERDE ANTRAKNOZ (Colletotrichum orbiculare)
 • KABAKGİLLERDE SOLGUNLUK VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.)
 • KABAK MOZAİK VİRÜSÜ (Squash mosaic comovirus-SqMV)
 • KABAK SARI MOZAİK VİRÜSÜ (Zucchini yellow mosaic potyvirus-ZYMV)

 

LAHANA HASTALIK VE ZARARLILARI

 

 • ALTERNARİA YAPRAK LEKESİ (Alternaria brassicae, A. brassicicola, A. raphani)
 • LAHANA KÖK-UR HASTALIĞI (Plasmodiophora brassicae)
 • LAHANA MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Prenospora brassicae)
 • LAHANA SİYAH DAMAR ÇÜRÜKLÜĞÜ (Xanthomonas campestris pv. campestris)
 • LAHANA GÖBEKKURDU (Hellula undalis)
 • LAHANA GALBÖCEĞİ (Ceutorrhynchus pleurostigma)
 • LAHANA KELEBEKLERİ [Pieris brassicae, Artogeia (=Pieris) rapae, Artogeia (=Pieris) napi]
 • LAHANA KOKULU BÖCEĞİ (Eurydema ornatum)
 • LAHANA SİNEĞİ (Delia brassicae)
 • LAHANA YAPRAKGÜVESİ Plutella xylostella (=P. maculipennis)
 • LAHANA GÜVESİ Mamestra brassicae L. (Lepidoptera: Noctuidae)

 

Marul Hastalıkları ve zararlıları

 

 • MARUL MİLDİYÖSÜ (Bremia lactucae)

 

 

 

 

Patates Halka
Bakteriyel Yumuşak
Patates Stolbur
Patates Adi Uyuz
Patates Erken Yanıklığı
Patates Siğil Hastalığı

 

 

 

 

 

 

 

Patates Güvesi
Yaprak Piresi
Çizgi Virüsü
Nematodu
Patates A virüsü
Patates X virüsü

 

 

 

 

 

 

 

Kıvrılma Virüsü
Patates Böceği
Patates Mildiyösü
Çeltik Beyaz Uç
Çeltik Yanıklık
Çeltik Tepe göz

 

 

 

 

 

 

 

Sebze Sarı Çay Akarı
Bezelye Mildiyösü
Bezelye Antraknozu
Tütün Mozaik
Tel Kurdu
Sebze Yaprak Bitleri

 

 

 

 

 

 

 

Solgunluk Virüsü
Pas Akarı
Domates Güvesi
Bakteriyel leke
Erken Yanıklık
Yaprak Küfü

 

 

 

 

 

 

 

Mildiyösü
Bakteriyel Benek
Bakteriyel Kanser
Kurşuni Küf
Sak Nematodu
Soğan Sineği

 

 

 

 

 

 

 

Soğan Pisillidi
Soğan Pas
Soğan Sürmesi
Soğan Mildiyösü
Erken Yanıklığı
Patlıcan Külleme

 

 

 

 

 

 

 

Pırasa Güvesi
Kök Boğaz Yanıklığı
Gal Sineği
Mozaik Virüsü
Külleme
Havuç Sineği

 

 

 

 

 

 

Yaprak Lekesi
Köşeli Lekesi
Mozaik Virüsü
Mildiyösü
Yaprak Lekesi
Sarı Mozaik

 

 

 

 

 

 

 

Kabak Mozaik
Solgunluk ve çürük
Kabak Antraknoz
Kabak Midiyösü
Kabak Külleme

 

 

 

 

 

 

 

Yaprak Güvesi
Lahana Sineği
Kokulu Böceği
Lahana Kelebekleri
Gal Böceği
Göbek Kurdu

 

 

 

 

 

 

 

Siyah Damar
Lahana Mildiyösü
Kök Uru
Alternaria Lekesi