Tarımsal İlaçlama ve Gübreleme

Tarımsal Faaliyetler İnceleme Başlıkları

 

Tarımsal ilaç kullanımı ( Ton ) 2006-2021

YılİnsektisitlerFungusitlerHerbisitlerAkarisitlerRodentisitler ve MollussisitlerDiğer (*)Toplam
20067 62819 9006 95690239 98745 376
200721 04616 7076 669966513 27748 716
20089 25116 7076 1777373515 61338 836
20099 91417 8635 9611 533782 30237 651
20107 17617 3967 4521 0401475 34438 555
20116 12017 5467 4071 0624216 97839 534
20127 26418 1247 3518592478 76642 611
20137 74116 2487 3368581297 12839 440
20147 58616 6747 7941 5131496 00739 723
20158 11715 9847 8251 5761975 32739 026
201610 42520 48510 0252 0252596 83550 054
201711 43622 00611 7592 4522366 20954 098
201813 58323 04714 7942 4863095 80160 020
201911 60919 69812 6442 1242644 95851 297
202012 34720 60013 2502 2002804 99553 672
202111 07119 09813 3202 3422836 85152 965

 

 

Tarımsal ilaçlama düşünüldüğünde, birkaç faktör dikkate alınmalıdır:

 

Hedef Haşere: Hedef haşereyi tanımlayın ve onu etkili bir şekilde kontrol etmek için uygun sprey ve kimyasal türünü seçin.

Hava Durumu: Püskürtmeyi planlarken rüzgar ve sıcaklık gibi hava koşullarını dikkate alın. Rüzgarlı günlerde veya sıcaklıklar çok yüksek veya düşük olduğunda püskürtme yapmaktan kaçının.

Mahsul Aşaması: Farklı aşamalar farklı tipte spreyler veya kimyasallar gerektirebileceğinden, mahsulün aşamasına dikkat edin.

Ekipman: Sırt çantalı püskürtücüler, bomlu püskürtücüler veya havadan püskürtme gibi iş için doğru türde püskürtme ekipmanı seçin ve kullanmadan önce iyi çalışır durumda olduğundan emin olun.

Güvenlik: Her zaman üretici tarafından sağlanan güvenlik yönergelerine ve önlemlerine uyun ve uygun kişisel koruyucu ekipmanı giyin.

Düzenlemeler: Bölgenizdeki pestisit kullanımına ilişkin düzenlemeleri ve yasaları kontrol edin ve bunlara uyun.

Sürüklenme: Spreyin sürüklenme potansiyelinin farkında olun, gerekli önlemleri alın ve hedef dışı hareketi en aza indirmek için sürüklenmeyi azaltan nozullar kullanın.

Zamanlama: Zamanlama çok önemlidir, hedef zararlılar en savunmasız olduklarında püskürtün.

Kayıt Tutma: Kullanılan kimyasalların türü ve miktarı, uygulama yeri ve tarihi ve uygulama sırasındaki hava koşulları hakkında doğru kayıtlar tutun.

Çiftçiler bu faktörleri göz önünde bulundurarak tarımsal ilaçlamalarının etkili, verimli ve güvenli olmasını sağlarken aynı zamanda çevre üzerindeki potansiyel etkiyi en aza indirebilir.

 

Toprak analizi, toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikleri hakkında bilgi sağladığı için tarımda önemlidir. Bu bilgi, toprağın verimliliğini belirlemek, herhangi bir besin eksikliğini veya dengesizliğini belirlemek ve toprak kaynaklı haşere veya hastalık potansiyelini değerlendirmek için kullanılabilir. Bir toprak analizinin sonuçları, hangi mahsullerin ekileceğine, ne kadar gübre veya diğer katkı maddelerinin uygulanacağına ve sürdürülebilir mahsul üretimini teşvik etmek için toprağın nasıl yönetileceğine karar vermek için de kullanılabilir. Genel olarak, toprak analizi, çiftçilerin mahsul verimini optimize etmesine, girdi maliyetlerini düşürmesine ve toprağın genel sağlığını iyileştirmesine yardımcı olabilir.

Toprakta eksikliği yapılan analizlerle tespit edilen bitki besin maddelerinin dışarıdan verilmesi ile verim artışı ve kalite hedeflenmektedir.

 • Azot;
  • Bitkilerin gelişiminde önemli yer tutmaktadır. Gerekli ihtiyaç bir defada değil bölümlere ayrılarak verilir. Bitkinin yeşil aksamındaki gelişiminde özellikle yaprak ve kök sisteminde önemli işlevleri mevcuttur.
 • Fosfor;
  • Toprakta genelde bitkilerin yararlanamayacağı formda bulunur. Özellikle yüksek ph lı, kireçli ve asitli topraklarda bitkilerin fosfordan yararlanması pek mümkün değildir.
 • Toprak analizi yapılmaz ise Potasyum eksikliğinin gözle görülmesi zaman alır. Yaprak kenarlarında sararma örnek verilebilir. Sebze, meyve, tütün ve lifli bitkilerde kalite üzerinde önemli etkiye sahiptir.
 • 2006-2020 arası Ortalama Tarımsal ilaç kullanımı 45.241ton dur. Bitki hastalık ve zararlıları ile etkin, hızlı ve doğru mücadele ürün kaybını ortalama %30 oranında azaltmaktadır.

 

Bitki ve bu bitkilerde zarar yapan hastalık, zararlı ve yabancı ot isimleri için önerilen ilaç miktarı, Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde, Türkiye’de en az 2 coğrafik bölgede yapılan araştırmalarla belirlenir.

İnsektisitler;

Böceklere karşı kullanılan pestisit çeşididir. 20.yüzyıldaki verim artışının en önemli nedenlerinden olduğu düşünülmektedir.

Fungusitler;

Mantar ve mantar sporlarının öldürülmesi ve kontrol altına alınmasında kullanılmaktadır. Amaçlanan verim kaybını azaltmaktır.

Herbisitler;

Yabancı otların öldürülmesi amacı ile kullanılan pestisit çeşididir. Toprağa atılan ve yaprağa atılan herbisitler olarak kullanım yerlerine göre sınıflandırılırlar.

 

Toprak analiz raporunda; analiz sonuçları saf madde olarak Azot, Fosfor veya Potasyum olarak verilir. Hangi gübrenin ne kadar uygulanacağı çevirme katsayıları ile hesaplanır.

Analiz sonucunda Saf Madde; Azot ise çevirme katsayıları

 • Amonyum Sülfat: x 5
 • Kalsiyum Amonyum Nitrat: x 4
 • Amonyum Nitrat: x 3
 • Diamonyum Fosfat: x 5,5
 • Potasyum Nitrat: x 7,7

Analiz sonucunda Saf Madde; Fosfor ise çevirme katsayıları

 • Triple süper fosfat: x 2,3
 • Diamonyum fosfat: x 2,2

Analiz sonucunda Saf Madde; Potasyum ise çevirme katsayıları

 • Potasyum Nitrat: x 2,3
 • Potasyum Sülfat: x 2
 • Potasyum Klorür: x 1,7

Yapılan analiz sonucunda Gerekli Saf Madde 9 kg Azot ise; Kullanılacak Amonyum Nitratlı Gübre Miktarı hesaplanırken Çevirme katsayısı x3 kullanılır. 9 x 3 = 27 kg Amonyum Nitrat, dekar (1 dönüm) başına araziye verilmelidir.

 

Tarımda Kullanılan ilaçlamanın etkisi nedir?

 • Dünyada tarım ilacı üretimi 3 milyon ton, satış tutarı ise 25-30 milyar dolardır. Türkiye’den farklı olarak Herbisitler %47, inkesitler %29, fungisitler ise %19 luk pay almaktadır.
 • Pestisit kullanımı, tarımsal ürünü hastalık, zararlı ve yabancı otların zararından koruyabilmek, kaliteli üretimi güvence altına alabilmek için kullanılan bir tarımsal mücadele şekli olup, 1940 lı yıllardan beri üretimi arttıran en önemli bileşendir. Kısa sürede etki göstermesi ve kullanımının kolay olması nedeniyle, pestisit kullanımı en çok tercih edilen yöntemdir.
 • AB ülkeleri le kıyaslandığında ülkemizde Pestisit kullanımı çok düşüktür. Hollanda (13,8 kg/ha) ve Yunanistan (13,5 kg/ha) AB’nin en yoğun, Belçika (1,2 kg/ha) ve Finlandiya (1,2 kg/ha) ise en az pestisit tüketen ülkelerdir.
 • Aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu artan pestisit tüketimi çevre kirlenmesi ve insan sağlığı açısından çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
 • Tarımsal ekipmanların teknoloji ile entegre edilmesi, doğru ürün seçimi, hızlı ve zamanında müdahale, uygun ve yeterli ilaçlama ve gübreleme, su kontrolü ve çiftçi eğitimi Verim artışında çok önemli bir yer tutmaktadır.

Kaynak: Erciyes Üniversitesi Fen bilimleri dergisi 26(2) 2010