Tarımsal İlaçlama ve Gübreleme

Tarımsal Faaliyetler İnceleme Başlıkları

2006-2020 arasında Ortalama Kullanılan Toplam Gübre miktarı 11.352.351 ton olurken,

2020 yılında;
 • Azotlu gübre Ortalama 9.774.691 ton,
 • Fosforlu gübre Ortalama 4.491.994 ton
 • Potaslı gübre Ortalama 229.130 ton olmuştur.

Toprakta eksikliği yapılan analizlerle tespit edilen bitki besin maddelerinin dışarıdan verilmesi ile verim artışı ve kalite hedeflenmektedir.

 • Azot;
  • Bitkilerin gelişiminde önemli yer tutmaktadır. Gerekli ihtiyaç bir defada değil bölümlere ayrılarak verilir. Bitkinin yeşil aksamındaki gelişiminde özellikle yaprak ve kök sisteminde önemli işlevleri mevcuttur.
 • Fosfor;
  • Toprakta genelde bitkilerin yararlanamayacağı formda bulunur. Özellikle yüksek ph lı, kireçli ve asitli topraklarda bitkilerin fosfordan yararlanması pek mümkün değildir.
 • Toprak analizi yapılmaz ise Potasyum eksikliğinin gözle görülmesi zaman alır. Yaprak kenarlarında sararma örnek verilebilir. Sebze, meyve, tütün ve lifli bitkilerde kalite üzerinde önemli etkiye sahiptir.
 • 2006-2020 arası Ortalama Tarımsal ilaç kullanımı 45.241ton dur. Bitki hastalık ve zararlıları ile etkin, hızlı ve doğru mücadele ürün kaybını ortalama %30 oranında azaltmaktadır.

Bitki ve bu bitkilerde zarar yapan hastalık, zararlı ve yabancı ot isimleri için önerilen ilaç miktarı, Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde, Türkiye’de en az 2 coğrafik bölgede yapılan araştırmalarla belirlenir.

İnsektisitler;

Böceklere karşı kullanılan pestisit çeşididir. 20.yüzyıldaki verim artışının en önemli nedenlerinden olduğu düşünülmektedir.

Fungusitler;

Mantar ve mantar sporlarının öldürülmesi ve kontrol altına alınmasında kullanılmaktadır. Amaçlanan verim kaybını azaltmaktır.

Herbisitler;

Yabancı otların öldürülmesi amacı ile kullanılan pestisit çeşididir. Toprağa atılan ve yaprağa atılan herbisitler olarak kullanım yerlerine göre sınıflandırılırlar.

 

Toprak analiz raporunda; analiz sonuçları saf madde olarak Azot, Fosfor veya Potasyum olarak verilir. Hangi gübrenin ne kadar uygulanacağı çevirme katsayıları ile hesaplanır.

Analiz sonucunda Saf Madde; Azot ise çevirme katsayıları
 • Amonyum Sülfat: x 5
 • Kalsiyum Amonyum Nitrat: x 4
 • Amonyum Nitrat: x 3
 • Diamonyum Fosfat: x 5,5
 • Potasyum Nitrat: x 7,7
Analiz sonucunda Saf Madde; Fosfor ise çevirme katsayıları
 • Triple süper fosfat: x 2,3
 • Diamonyum fosfat: x 2,2
Analiz sonucunda Saf Madde; Potasyum ise çevirme katsayıları
 • Potasyum Nitrat: x 2,3
 • Potasyum Sülfat: x 2
 • Potasyum Klorür: x 1,7

Yapılan analiz sonucunda Gerekli Saf Madde 9 kg Azot ise; Kullanılacak Amonyum Nitratlı Gübre Miktarı hesaplanırken Çevirme katsayısı x3 kullanılır. 9 x 3 = 27 kg Amonyum Nitrat, dekar (1 dönüm) başına araziye verilmelidir.

Tarımda Kullanılan ilaçlamanın etkisi nedir?
 • Dünyada tarım ilacı üretimi 3 milyon ton, satış tutarı ise 25-30 milyar dolardır. Türkiye’den farklı olarak Herbisitler %47, inkesitler %29, fungisitler ise %19 luk pay almaktadır.
 • Pestisit kullanımı, tarımsal ürünü hastalık, zararlı ve yabancı otların zararından koruyabilmek, kaliteli üretimi güvence altına alabilmek için kullanılan bir tarımsal mücadele şekli olup, 1940 lı yıllardan beri üretimi arttıran en önemli bileşendir. Kısa sürede etki göstermesi ve kullanımının kolay olması nedeniyle, pestisit kullanımı en çok tercih edilen yöntemdir.
 • AB ülkeleri le kıyaslandığında ülkemizde Pestisit kullanımı çok düşüktür. Hollanda (13,8 kg/ha) ve Yunanistan (13,5 kg/ha) AB’nin en yoğun, Belçika (1,2 kg/ha) ve Finlandiya (1,2 kg/ha) ise en az pestisit tüketen ülkelerdir.
 • Aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu artan pestisit tüketimi çevre kirlenmesi ve insan sağlığı açısından çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
 • Tarımsal ekipmanların teknoloji ile entegre edilmesi, doğru ürün seçimi, hızlı ve zamanında müdahale, uygun ve yeterli ilaçlama ve gübreleme, su kontrolü ve çiftçi eğitimi Verim artışında çok önemli bir yer tutmaktadır.

 

Kaynak: Erciyes Üniversitesi Fen bilimleri dergisi 26(2) 2010