Meyve Hastalıkları ve Zararlıları

 

Meyveler çeşitli hastalıklar ve zararlılar tarafından etkilenebilir. İşte bazı yaygın meyve hastalıkları ve zararlılarının örnekleri:

Hastalıklar:

 1. Mantar Hastalıkları: Örneğin, elma ağaçlarında külleme (powdery mildew) veya kara leke (black spot) hastalığı görülebilir.
 2. Bakteriyel Hastalıklar: Örneğin, ateşli yanıklık (fire blight) bakteriyel bir hastalıktır ve elma, armut gibi meyveler üzerinde zararlı olabilir.
 3. Viral Hastalıklar: Örneğin, mozaik virüsü domateslerde yaygın olarak görülür ve bitkinin büyümesini ve meyve oluşumunu etkileyebilir.
 4. Mantar Leke Hastalıkları: Örneğin, üzüm asmalarında yapraklarda veya meyvelerde görülen antraknoz (anthracnose) mantar hastalığıdır.

Zararlılar:

 1. Böcekler: Örneğin, meyve sinekleri, yaprak bitleri, meyve kurtları ve örümcek akarları meyvelere zarar verebilir.
 2. Nematodlar: Toprakta yaşayan mikroskobik solucanlar olan nematodlar, kökleri besleyerek meyve ağaçlarına zarar verebilir.
 3. Kemiriciler: Örneğin, fareler, tavşanlar ve sincaplar meyve bahçelerindeki meyvelere zarar verebilir.
 4. Kuşlar: Özellikle üzüm bağlarında ve meyve ağaçlarında, kuşlar meyveleri yiyerek veya zarar vererek hasara neden olabilir.

Bu sadece birkaç örnek olup, meyve hastalıkları ve zararlıları çok çeşitli olabilir. Tarım uygulamalarında hastalıkların ve zararlıların kontrol edilmesi için genellikle çeşitli önlemler alınır, örneğin kimyasal mücadele, biyolojik kontrol, kültürel uygulamalar ve uygun bitki bakımı gibi.

 

 

Meyve Hastalıkları ve Zararlıları

 

 • ROSELLİNİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Rosellinia necatrix)
 • ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Armillaria mellea)
 • ARMUT KARA LEKESİ HASTALIĞI (Venturia pirina)
 • ARMUTTA GERİYE DOĞRU ÖLÜM
 • ALTERNARYA MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ
 • MEYVE MONİLYASI (MUMYA) (Monilinia fructigena)
 • AYVA AĞAÇLARINDA MUMYA (MONİLYA) HASTALIĞI (Sclerotinia linhartiana)
 • ARMUTTA KAHVERENGİ LEKE (Diplocarpon mespili)
 • AYVADA KAHVERENGİ LEKE HASTALIĞI (Diplocarpon mespili )
 • ELMA KLOROTİK YAPRAK LEKE VİRÜSÜ (Apple Chlorotic Leafspot Trichovirus (ACLSV)
 • ARMUTLARDA MEMELİ PAS HASTALIĞI (Gymnosporangium fuscum)
 • ELMA KÜLLEMESİ HASTALIĞI (Podosphaera leucotricha)
 • KÖK KANSERİ HASTALIĞI (Agrobacterium tumefaciens)
 • YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA ATEŞ YANIKLIĞI (Erwinia amylovora)
 • AYVADA ELMA İÇKURDU (Cydia pomonella)
 • KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (Akarlar)
 • BAKLA ZINNI (Epicometis (=Tropinota) hirta)
 • KAHVERENGİ KOŞNİL (Parthenolecanium corni)
 • İKİ KABARCIKLI KOŞNİL (Palaeolecanium bituberculatum)
 • MEYVE AĞACI VE FİDANLARDA TOPRAKALTI ZARARLILARI (Polyphylla spp., Melolontha spp., Anoxia spp.)
 • MEYVE TESTERELİ ARILARI (Hoplocampa spp.)
 • SAN JOSE KABUKLUBİTİ (Quadraspidiotus perniciosus)
 • YAPRAK BİTLERİ
 • YAPRAK BÜKENLER
 • DOĞU MEYVEGÜVESİ (Cydia molesta)
 • YAPRAK GALERİGÜVELERİ
 • AĞAÇ KIZILKURDU (Cossus cossus)
 • AĞAÇ SARIKURDU (Zeuzera pyrina)
 • ALTIN KELEBEK (Euproctis chrysorrhoea)
 • AMERİKAN BEYAZKELEBEĞİ (Hyphantria cunea)
 • ARMUT KAPLANI (Stephanitis pyri)
 • ARMUT KIRMIZIKABUKLU BİTİ (Epidiaspis leperii)
 • ARMUT PSİLLİDİ (Cacopsylla pyri)
 • ARMUT YAPRAK UYUZU (Eriophyes pyri)
 • YAZICI BÖCEKLER
 • VİRGÜLKABUKLUBİTİ (Lepidosaphes ulmi)
 • YÜZÜKKELEBEĞİ (Malacosoma neustria)
 • TOMURCUK TIRTILLARI
 • DEMİR NOKSANLIĞI
 • ARMUT AĞAÇLARINDA ÇİNKO NOKSANLIĞI
 • YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE HASAT SONRASI DEPO YANIKLIĞI

 

Turunçgil HASTALIK VE ZARARLILARI

 

 • TURUNÇGİLLERDE UÇKURUTAN (Phoma tracheiphila)
 • TURUNÇGİLDE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea Pers. ex Fr.)
 • TURUNÇGİL MEYVELERİNDE KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜK VE GÖVDE ZAMKLANMA HASTALIĞI (Phytophthora citrophthora)
 • TURUNÇGİL DAL YANIKLIĞI (Pseudomonas syringae pv. Syringae)
 • TURUNÇGİL DEPO ÇÜRÜKLERİ
 • TURUNÇGİLDE KAHVERENGİ LEKE (Alternaria alternata f. sp. citri)
 • LİMON TIKANIKLIK HASTALIĞI (Lemon sieve-tube necrosis)
 • SATSUMA CÜCELEŞME VİRUS HASTALIĞI Satsuma dwarf nepovırus(SDV)
 • TURUNÇGİL PALAMUTLAŞMA HASTALIĞI (Citrus stubborn disease ) (CSD)
 • TURUNÇGİLLERDE CÜCELEŞME VİROİD HASTALIĞI (Citrus exocortis pospiviroid)
 • TURUNÇGİLLERDE TRİSTEZA VİRÜSÜ ( Citrus tristeza closterovirus (CTV) )
 • TURUNÇGİLLERDE GÖZENEK VİROİDİ HASTALIĞI (Citrus cachexia viroid)
 • TURUNÇGİLLERDE KAVLAMA HASTALIĞI (Citrus psorosis-associated ophiovirus)
 • TURUNÇGİLLERDE TAŞLAŞMA HASTALIĞI (Citrus Impietratura)
 • TURUNÇGİL YAPRAK KIRIŞIKLIK VİRÜSÜ (Citrus crinkly leaf ilarvirus)
 • TURUNÇGİLLERDE DEMİR NOKSANLIĞI (Kloroz)
 • TURUNÇGİL BEYAZSİNEĞİ (Dialeurodes citri )
 • TURUNÇGİL UNLUBİTİ (Planococcus citri)
 • TURUNÇGİL SARI KABUKLU BİTİ (A.citrina) / TURUNÇGİL KIRMIZI KABUKLUBİTİ (A.aurantii)
 • TURUNÇGİL KIRMIZIÖRÜMCEĞİ (Panonychus citri)
 • KANLI BALSIRA (Ceroplastes rusci)
 • TURUNÇGİL PASBÖCÜSÜ (UYUZ) (Phyllocoptruta oleivora)
 • TURUNÇGİL TOMURCUKAKARI (Aceria sheldoni )
 • HARNUP GÜVESİ (Ectomyelois ceratoniae )
 • LİMON ÇİÇEKGÜVESİ (Prays citri )
 • TURUNÇGİL YAPRAK GALERİGÜVESİ (Phyllocnistis citrella)
 • AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ (Ceratitis capitata)
 • TURUNÇGİLLERDE YAPRAKBİTLERİ
 • TORBALI KOŞNİL [Icerya purchasi Mask.(Hom.:Margarodidae)]
 • GRİ YUMUŞAK KOŞNİL (Comlus pseudomagnoliarum )
 • YILDIZ KOŞNİLİ (Ceroplastes flpridensis )
 • TURUNÇGİL VİRGÜL KABUKLUBİTİ (Lepidosaphes beckii)
 • TURUNÇGİLLERDE YAPRAKPİRELERİ (Empoasca spp.)
 • TURUNÇGİL PAMUKLU BEYAZSİNEĞİ (Aleurothrixus floccosus)

 

Antep Fıstığı HASTALIK VE ZARARLILARI

 

 • ANTEPFISTIĞI PİSİLLİDİ (Agonoscena spp.) (Hom:Psyllidae)
 • ANTEPFISTIĞI DAL GÜVESİ
 • ANTEPFISTIĞI GÖZ KURDU
 • ANTEPFISTIĞI MEYVE İÇ GÜVESİ (Schneidereria (=Recurvaria) pistaciicola Danil.) (Lep.:Gelechııdae)
 • ANTEPFISTIĞI KARAGÖZ KURDU
 • ANTEPFISTIĞI MEYVE İÇ KURDU (Megastigmus pistaciae Walk.) ( Hymn: Torymidae)

 

Badem Hastalıklar ve Zararlılar

 

 • BADEM DAL KANSERİ (Pseudomonas amygdali)
 • BADEM İÇKURDU (Eurytoma amygdali)
 • YAZICI BÖCEKLER

 

Ceviz HASTALIK VE ZARARLILARI

 • CEVİZ ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Gnomonia leptostyla)
 • CEVİZ BAKTERİYEL YANIKLIĞI (Xanthomonas arboricola)

 

FINDIK Hastalıkları ve Zararlıları

 

 • FINDIK BAKTERİYEL YANIKLIK HASTALIĞI [Xanthomonas arboricola pv. corylina) (Miller et al) Vauterin et al]
 • FINDIKTA KÜLLEME HASTALIĞI [Phyllactinia guttata(Wallr.: Fr.) Lev.]
 • FINDIK DAL KANSERİ (Nectria galligena Bres.)
 • ARMILLARIA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ [Armillaria mellea (Vall.) Quel.]
 • ROSELLINIA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Rosellinia necatrix Prill )
 • FINDIK MOZAİK HASTALIĞI (Apple mosaic ilarvirus, ApMV)

 

 

 

Rosellinia Kök
Armillaria Kök
Armut Kara Lekesi
Meyve Mumya
Ağaçlarda Mumya
Elma Klorotik Lekesi

 

 

 

 

 

 

 

Armut Memeli Pas
Elma Küllemesi
Meyve Kök Kanseri
Meyve Ateş Yanıklığı
Elma İç kurdu
Kırmızı Örümcek

 

 

 

 

 

 

 

Meyve Zınnı
Kahverengi Koşnil
İki Kabarcıklı Koşnil
Toprak  Zararlı
Testereli Arılar
San Jose biti

 

 

 

 

 

 

 

Meyve Güvesi
Ağaç Kızıl Kurdu
Ağaç Sarı Kurdu
Armut Kaplanı
Kırmızı Kabuklu Biti
Yaprak Uyuzu

 

 

 

 

 

 

 

Armut Psillidi
Virgül Kabuklu Biti
Altın Kelebek
Beyaz Kelebeği
Yüzük Kelebeği
Tomucuk Tırtılları

 

 

 

 

 

 

 

Demir Yoksunluğu
Çinko Noksanlığı
Uç Kurutan
Kurşuni Küf
Zamklanma
Dal Yanıklığı

 

 

 

 

 

 

 

Kahverengi Leke
Tıkanıklık
Satsuma Cüceleşme
Palamutlaşma
Cüceleşme Viroidi
Tristeza Virüsü

 

 

 

 

 

 

 

Gözenek Viroidi
Kavlama Hastalığı
Taşlama Hastalığı
Kırışıklık Virüsü
Demir Noksanlığı
Beyaz Sineği

 

 

 

 

 

 

 

Unlu Biti
Sarı Kabuklu Biti
Kırmızı Örümceği
Kanlı Balsıra
Pas Böcüsü
Tomurcuk Akarı

 

 

 

 

 

 

 

Harnup Güvesi
Çiçek Güvesi
Yaprak Güvesi
Akdeniz Sineği
Torbalı Koşnil
Gri Yumuşak Koşnil

 

 

 

 

 

 

 

Yıldız Koşnil
Antepfısıtğı Psillidi
Dal Güvesi
Göz Kurdu
Meyve İç Güvesi
Karagöz kurdu

 

 

 

 

 

 

 

Meyve iç kurdu
Dal Kanseri
İç kurdu
Yazıcı böcekleri
Antraknozu
Bakteriyel Yanıklığı

 

 

 

 

 

 

 

Dal Kanseri
Külleme
Bakteriyel Yabıklık
Armillaria Çürüklüğü
Mozaik
Rosellinia kök çürüklüğü