Tarım Alanları

Tarımsal Faaliyetler İnceleme Başlıkları
Toplam Tarım alanı miktarı / 2020;
 • 2001 yılına oranla 2020 yılında %7,8 azalış ile 37.762 (x1000 Ha) olmuştur. 2019 yılına oranla %0,1 artış ve son 4 yıl içinde %35,4 oranında azalış yaşanmıştır.
 • 2001-2020 Ortalama Alan miktarı 39.201  (x1000 Ha) olarak hesaplanmıştır.
Toplam Ekili alanı miktarı / 2020;
 • 2001 yılına oranla 2020 yılında %12,8 azalış ile 15.628 (x1000 Ha) olmuştur. 2019 yılına oranla %1,5 ve son 4 yıl içinde %0,8 oranında artış yaşanmıştır.
 • 2001-2020 Ortalama Alan miktarı 16.421  (x1000 Ha) olarak hesaplanmıştır.
Toplam Sebze alanı miktarı / 2020;
 • 2001 yılına oranla 2020 yılında %14,3 azalış ile 779 (x1000 Ha) olmuştur. 2019 yılına oranla %1,4 ve son 4 yıl içinde %2,4 oranında azalış yaşanmıştır.
 • 2001-2020 Ortalama Alan miktarı 833  (x1000 Ha) olarak hesaplanmıştır.
Toplam Meyve alanı miktarı / 2020;
 • 2001 yılına oranla 2020 yılında %36,4 artış ile 3.559 (x1000 Ha) olmuştur. 2019 yılına oranla %1,1 ve son 4 yıl içinde %6,3 oranında artış yaşanmıştır.
 • 2001-2020 Ortalama Alan miktarı 3.079  (x1000 Ha) olarak hesaplanmıştır.
Toplam Nadas alanı miktarı / 2020;
 • 2001 yılına oranla 2020 yılında %35,4 azalış ile 3.173 (x1000 Ha) olmuştur. 2019 yılına oranla %6,3 ve son 4 yıl içinde %14,2 oranında azalış yaşanmıştır.
 • 2001-2020 Ortalama Alan miktarı 4.248  (x1000 Ha) olarak hesaplanmıştır.
İllere göre Tarım alanı Dağılımı / 2020;
 • Konya / 18.590.788 Da ile %8,0
 • Ankara / 11.524.026 Da ile %5,0
 • Şanlıurfa / 10.496.678 Da ile %4,5 alana sahiptir.
İllere göre Ekili alan Dağılımı / 2020;
 • Konya / 14.732.575 Da ile %9,4
 • Ankara / 8.068.326 Da ile %5,2
 • Şanlıurfa / 7.238.866 Da ile %4,6 alana sahiptir.
İllere göre Sebze alanı Dağılımı / 2020;
 • Antalya/ 502.804 Da ile %6,5
 • Ankara / 419.944 Da ile %5,4
 • Bursa / 385.366 Da ile %4,9 alana sahiptir.
İllere göre Meyve alanı Dağılımı / 2020;
 • Ordu / 2.279.003 Da ile %6,4
 • Manisa/ 2.256.492 Da ile %6,3
 • Gaziantep/ 2.164.787 Da ile %6,1 alana sahiptir.
İllere göre Süs Bitkileri alan Dağılımı / 2020;
 • İzmir/ 16.365 Da ile %30,3
 • Sakarya/ 11.178 Da ile %20,7
 • Antalya/ 5.891 Da ile %10,9 alana sahiptir.
İllere göre Nadas alanı Dağılımı / 2020;
 • Konya/ 3.071.586 Da ile %9,7
 • Sivas/ 2.841.669 Da ile %9,0
 • Ankara/ 2.759.891 Da ile %8,7 alana sahiptir.
Tarım Alanındaki değişimin kaynağı neler olabilir, artması gerekir mi ?
 • Çiftçinin ekonomik girdi ve çıktısının yeni ürün ekimini etkilemesi
 • Miras yolu ile değişen toprak sahipliğinde yeni kuşakların çiftçilik yerine hizmet sektörüne yönelmesi
 • İklim koşullarının, hastalıkların ve teknolojik gelişmelerdeki değişiminin yeterince takip edilmemesi nedeni ile istenilen verime ulaşılamaması
 • İstatistiksel analizler, yeterlilik oranı, ithalat-ihracat rakamları, stratejik ürün ve iklim koşullarına uygun ürün tercih edilmesi konusunda gösterilen geleneksel direncin devamı
 • Alan büyüklüğünden önce verime odaklanmak sadece devlet kurumlarının değil , üniversitelerin, STK larının ve özel sektörün önceliği olmalı
 • Teknolojinin tarımla bütünleşmiş bir şekilde kullanımı dünyada günümüz tarım anlayışını değiştirmiştir. Bölgesel iklim koşullarının tahmini, düzenli toprak ve su analizi, ürüne özel eksiklerin giderilmesi, hastalıklar ve zararlılarla hızlı ve etkili mücadele, sulama miktarı ve zamanı, doğru saklama koşulları vb. avantajlar tarım toplumları ile gelişmiş toplumlar arasındaki farkı yaratan sebeplerden bazılarıdır.