Hastalık ve Zararlılar

Turunçgillerde Kurşuni Küf

TURUNÇGİLDE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI  (Botrytis cinerea Pers. ex Fr.)

Tanımı ve Yaşayışı

Botrytis cinerea saprofit olarak yaprak, sürgün, meyve ve dokular üzerinde kolaylıkla yaşar. Genellikle yara açılmış dokulardan girerek hastalık oluşturur. Fakat çiçek döneminde yağışlar fazla olursa yara olmaksızın çiçekleri hastalandırabilir.

Hastalık Belirtileri

Hastalık çiçekte sarımsı kahverengi lekeler şeklinde görülür. Kısa sürede tüm çiçek ve çiçek salkımları fungusun gri renkteki spor kitlesi ile kuşatılır. Hastalanan çiçekler kurur ve dökülür. Meyve yüzeyinde kabartılar oluşur. Etmen daha çok çiçeklerde zarar yapar. Meyve enfeksiyonları olgunlaşmış meyvede ve hasat sonrası depoda görülebilir. Hastalığın yayılmasında uzun süreli ıslaklık ve ortalama 18 oC hava sıcaklığı koşulları önemlidir. Genç sürgünler, yaprak, çiçek ve meyveler hastalıktan etkilenebilir.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

Fungus çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Hastalık turunçgilde özellikle limonda zarar meydana getirir.

MÜCADELESİ

Kültürel önlemler

Ağaçların yaralanması önlenmelidir. Hastalıklı bitki kısımları üretim alanından uzaklaştırılmalıdır. Bahçe içerisinde iyi bir hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Kurşuni küf ile bulaşık limon

Kimyasal Mücadele

İlaçlama zamanı

Kimyasal mücadele uygulaması aşağıda belirtilen zamanlarda yapılır.

  • Birinci ilaçlama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce veya çiçeklenme döneminde

 

  • İkinci İlaçlama: Çiçek taç yaprakların döküldüğü dönemde yapılır.

 

  • Hastalık gelişimi için uygun koşullar devam ettiği sürece ilaçlamalara devam edilir.

 

  • Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
  • Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünleri tavsiyesine uygun olarak kullanılır
  • Kullanılacak alet ve makineler
  • İlaçlamada hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır.

İlaçlama tekniği

Yeşil aksam ilaçlamalarında ağacın tümü ilaçlanacak şekilde rüzgarsız havada ilaçlama yapılmalıdır. Yara yerlerine aşı macunu sürülmeli ve budama aletleri her kesimden sonra %10’luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) çözeltisi ile dezenfekte edilmelidir. Etmen yaralardan giriş yaptığından don, dolu ve fırtınalı havalarda ağaçlarda çatlama, yaralanma ve yaprak dökülmesi olacağından ağaçlar bu doğal olaylardan sonra ilaçlanmalıdır. Ayrıca ağaçlarda yara oluşturacak limon faresi ile mücadele edilmelidir.

Kimyasal Mücadele:

Yeşil aksam ilaçlamaları;

Ekim, aralık ve mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.

Toprak ilaçlamaları;

Yeşil aksam ilaçlamasının yanı sıra, bahçedeki ağır hastalıklı ağaçlara ekim ayında bir defa olmak üzere toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.