Hastalık ve ZararlılarKuru fasulye

Fasulye Kök Çürüklüğü

FASULYE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI

(Fusarium spp.,Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseoli , Colletotrichum lindemuthianum)

 

Hastalık Belirtileri:

Tohumun çimlenme döneminden bitkinin ileri dönemlerine kadar kendini gösterebilir. Bitki toprak yüzüne çıkmadan ölebilir, bu durumda tarlada boş alanlar görülür. Fide veya bitkinin ileri dönemlerinde meydana gelen hastalıkta, bitkide genel bir bodurluk, yapraklarda dökülme, sonunda da kurumalar ortaya çıkar. Hasta bitkinin kök sistemi ya hiç oluşmaz veya toprak yüzeyine yakın ikinci bir kök gelişmesi oluşur. Sapın içi boşalır ve rengi kiremit kırmızısı veya kahverengi bir renk alır. Üst üste ekim yapılan yerlerde ve tohumun etmenlerle bulaşık olduğu ayrıca taban suyu yüksek ve sık ekim yapılan yerlerde hastalığın salgın yapması söz konusudur.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

Hastalığı tüm sebzelerde görmek mümkündür.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler:

Tohumluk hastalık görülmeyen tarlalardan sağlanmalıdır. Hastalık görülen alanlarda en az 2 yıl baklagil dışındaki bitkiler yetiştirilmelidir. Dengesiz gübrelemeden, özellikle fazla azotlu gübre vermekten kaçınılmalıdır. Taban suyu yüksek olan yerlerde ekim yapılmamalı veya toprak drene edilmelidir. Sık ekim ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Sulama suyu hastalıkla bulaşık olan alanlardan geçirilmemelidir. Çapalama sırasında bitkinin yaralanmamasına dikkat edilmelidir. Hastalıklı bitkiler sökülerek yok edilmelidir.

Kimyasal Mücadele:

Ekimden önce koruyucu olarak tohum ilaçlaması önerilebilir.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.