BademHastalık ve Zararlılar

Badem Dal Kanseri

BADEM DAL KANSERİ (Pseudomonas amygdali)

Hastalık Belirtisi

Bakteri, kışı badem ağacındaki kanser yaralarında ve yaprak izlerinde geçirmektedir. Hastalığın en önemli belirtisi, yıllık sürgünlerde, dal ve gövdede oluşan kahverengi kanser yaralarıdır. Ağaçlar erken ilkbaharda henüz dormant dönemde iken, yaprak izle­rinin bulunduğu kabuk kısmında zamanla uzunlamasına bir çatlaktan odun kısmına doğru yayılan şişkinlikler oluşur. Enfekteli kabuk dokusu parça parça yarılır ve kanserler açılır.

Gözler etrafında yayılan kanser yaraları ise gözlerin ölmesine ve ürün azalmasına neden olurlar. Bu kanser yaraları yıldan yıla büyürler. Has­talığa yakalanmış ağaçlarda gelişme ve yaprak durumu zayıflar, ağaç zamanla kurur.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: Hastalığın konukçusu sadece badem çeşitleridir.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler:

Aşı kalemlerinin ve aşı aletlerinin temiz olması gereklidir. Kanserle bulaşık bahçelerde budama işlemi ağustos-eylül aylarında ya­pılmalıdır. Budama aletleri sık sık % 3 lizol eriyiği veya % 10’luk sodyum hipoklorite batırılmalıdır. Budama artıkları hemen yakılmalıdır.

Kanserle bulaşık bahçelerde hasat sırıkla değil elle yapılmalıdır. Budama yerlerine % 5’lik göztaşı eriyiği sürülmeli, göztaşı kuruduktan sonra da aşı macunu ile kapatılmalıdır. Yeni bahçe tesis ederken hastalığa dayanıklı badem çeşitleri dikilme­lidir.

Kimyasal Mücadele:

ilaçlama: Sonbaharda yapraklar %75 oranında dökülünce, İlkbaharda çiçek tomurcuklarının patladığı ve kırmızı uçların gö­rüldüğü pembe dönemde yapılır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.