Hastalık ve Zararlılar

Ispanak Hastalık ve Zararlıları

ISPANAK MİLDİYÖSÜ (Peronospora farinose f.sp.spinaciae )

Hastalık Belirtisi:

Ispanak mildiyösü yalnızca canlı dokularda yaşayabilen parazittir ve tohumla taşınır. Hastalık nemli ortamlarda gelişir, hastalık oluşumu ve epidemi için; optimum sıcaklığın 13–21°C, yağmur, yağmurlama sulama ve çiğ gibi ıslak koşulların bir arada bulunması gerekir. Yapraklarda önce pek belirgin olmayan yağ damlası görünümünde renk açılmaları şeklinde belirtiler görülür.

Daha sonra sınırları belli olmayan sararmalar halinde gelişen lezyonların bulunduğu alanlarda, yaprağın alt yüzeyinde ve çok ender olarak da üst yüzeyinde gri-menekşe renginde mantari gelişme görülür. Gözlemlenen bu sararmalar, hastalığın şiddetine bağlı olarak, tüm yaprağı kaplayarak ölümüne neden olabilir. Ayrıca yapraklarda kıvrılmalar da gözlenebilir.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

Ispanak.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler

Tohumluk hastalık görülmeyen tarladan alınmalıdır. Dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır. En az üç yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. Sık ekimden kaçınılarak, bitkilerin toprak yüzeyini tamamen örtmesi önlenmeli ve hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Sulama aralığı uzatılmalı ve verilen su miktarı Kışlık ıspanak üretimi yapılan alanlarda ve yakınlarında yazlık üretim yapılmamalıdır. Hastalıklı bitki artıkları tarladan uzaklaştırılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, hastalığın şiddetine göre 10 gün sonra ikinci bir uygulama yapılır. Ruhsatlı herhangi bir ilaç bulunmamaktadır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.

 

ISPANAK YAPRAK LEKESİ (Cladosporium variabile )

Hastalık Belirtisi:

Hastalık etmeni bir mantar olup nemli ortamlarda gelişir. Düşük sıcaklıkları tercih eder. Hastalığın çıkması için orantılı nemin %100, optimum sıcaklığın da 16–20°C olması gerekir. Etmen tohumla taşınır. Ispanak yapraklarında başlangıçta kuşgözü şeklinde çok sayıda lekeler meydana gelir. Bu lekeler zamanla büyür, birleşir ve tüm yaprak yüzeyine yayılır. Hastalık kısa zamanda bütün yaprakları kaplar ve bütün bitkiyi kurutur.

Hastalık ilerledikçe yaprakların alt yüzeyinde bulunan lekeli kısımlarda koyu kahverenginde küf tabakası oluşur. Özellikle yağışlı havalarda yapraklardaki küf tabakası oluşumu artar yaşlı lekelerin ortasında gri-kahverengi nekrotik alanlar oluşur. Kuru hava şartlarında yapraklardaki lekeli yerler açık kahve veya beyaz bir renk alır, lekeli yerlerin ortası yırtılır ve yaprak üzerinde birçok delik oluşur. Ayrıca yapraklarda kıvrılmalar da görülebilir. Yaşlı yapraklarda yavaş gelişen lekeler, menekşe renginden kahverengine kadar değişen renkler de oluşabilir. Ispanak ekiliş alanlarında yaygın olarak görülür. Genellikle kış aylarında yavaş gelişen bitkilerin yaşlı yapraklarında etkili olmaktadır

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler

Tohumluk hastalık görülmeyen tarladan alınmalıdır. Ekim nöbeti yapılmalıdır. Hastalıklı bitki artıkları tarladan uzaklaştırılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Ekimden önce tohum ilaçlaması yapılır. Toz ilaçların tohuma daha iyi yapışması için, tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat müddetle bir sergi üzerinde yayılarak havalandırılmalıdır. Daha sonra, ilacın tohumla birlikte, tohum yüzeyini kaplayabilecek bir şekilde bidon, kavanoz veya naylon torbada en az 15 dakika sallanması gereklidir.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.