antepfıstığıHastalık ve Zararlılar

Antepfıstığı Meyve İç Güvesi

ANTEPFISTIĞI MEYVE İÇ GÜVESİ (Schneidereria (=Recurvaria) pistaciicola Danil.) (Lep.:Gelechııdae)

Tanımı ve Yaşayışı

Kelebeğin kanat açıklığı 9.5-11 mm; üst kanatlar genellikle açık gri renkli görülür. Yumurtalarını meyve sap kısmına yakın bırakırlar. İlk larvalar mayıs ayı başlarında meyveler yeşil mercimek büyüklüğüne geldiğinde görülür. Larvalar yumurtadan ilk çıktıklarında açık sarı daha sonraları her segmentlerinde kırmızı renkli bantlar oluşur. İlk ergin çıkışları Nisan’ın 15-20’sinde başlar ve Mayıs sonuna kadar devam eder. Yılda üç döl verirler.

Zarar Şekli

Larvalar meyvelerin embriyosu ile beslenir. Bulundukları meyvede besin azaldığında başka meyvelere geçerler. Gelişmeleri süresince 8-12 meyveye zarar verebilirler. *Zararlının yoğun bulunduğu bahçelerde % 30-40 oranında meyve kaybı olabilir. Meyvenin kabuğu sertleşmeye başladığında kabuk altlarına çekilirler. Kışı larva halinde geçirirler.

Mücadele yöntemi

Kültürel Önlemler:

Mayıs ayının 15 inden itibaren zararlının meyveyi terk etmeye başladığı dönemde, ağaçların kalın dallarına ve gövdesine oluklu mukavvalar sarılarak larvalar korunaklı alanlara çekilir. Oluklu mukavvalar en geç haziran ayı sonunda sökülerek bahçeden uzaklaştırılır.

Kimyasal mücadele

Meyvelerde %3 zarar görüldüğünde ilaçlı mücadeleye karar verilir. En uygun mücadele zamanı, meyve içlerinde yumurtadan yeni çıkmış larvanın ilk görüldüğü zamandır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir