antepfıstığıHastalık ve Zararlılar

Antepfıstığı Göz Kurdu

ANTEPFISTIĞI GÖZ KURDU

(Thaumetoopoea solitaria Frey.) (Lep: Taumetopoeidae)

Tanımı ve Yaşayışı

Dişi kelebek boz, erkek bireyler açık kahverengidir. Erginler yumurtalarını 6-8 sıralı dikdörtgen şeklinde paketler halinde bırakır. Kışı yumurta halinde geçirir. Antepfıstığında gözler patlamaya başladığında yumurtalar açılır. Beslenmelerini genellikle gece yapmaktadırlar. Gündüzleri ağaç gövdesinde, kök boğazında veya kalın dalların kuytu yerlerinde toplu halde bulunurlar. Yılda bir döl verirler.

Zarar Şekli

Larvalar toplu halde yeni oluşmaya başlayan meyve salkımı ve yaprakçıklarla beslenirler. İleri dönemlerde sadece yaprak damarlarını bırakır. İlk anlarda larvalar küçük olduğundan, göz ve sürgünlerdeki zarar çok az ve yavaş olmakta, larvalar büyüdükçe zarar oranı da artmaya başlamaktadır.

Zararlı olduğu bitkiler; Yurdumuzda sadece antepfıstığı ve antepfıstığının yabanileridir.

Mücadele yöntemi

Kültürel Önlemler

Kışın yumurta paketleri dallar üzerinde ezilmelidir. İlkbaharda ise sık sık bahçe dolaşılarak görülen larva grupları ezilerek yok edilmelidir.

Kimyasal mücadele

Yapılan sürvey çalışmalarında ağaç başına 2-3 yumurta paketi bulunan bahçeler bulaşık sayılır. Bahçede ağaçların %50’si bulaşık ise bahçenin tamamı, bu oran daha da düşükse yalnız bulaşık ağaçların ilaçlanması gerekir. Tomurcuklar patlamadan 20 gün öncesine kadar yumurtalara karşı kış ilaçlaması yapılır. Tomurcuklar patlama döneminde yumurtadan çıkışını tamamlamış 1’nci ve 2’nci dönem tırtıllara karşı nisan ayı başından sonuna kadar ilaçlama yapılır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir