Hastalık ve Zararlılar

Turunçgillerde Palamutlaşma Hastalığı

TURUNÇGİL PALAMUTLAŞMA HASTALIĞI (Citrus stubborn disease ) (CSD)

 

Hastalık Belirtisi:

Hastalık etmeni olan fitoplazma bitkinin iletim demetlerinde bulunur. Aşı materyalleri ve Cüce Ağustos Böcekleri ile taşınır. Yaprakların şekli bozulur, küçülür ve ovale benzer bir şekil alır. Yaprak uçlarında ve damar aralarında çinko noksanlığına benzer lekeler görülür. Yaprak sapı ile dal arasındaki açı daralır. Ağaçta çalılaşma ve genel bir bodurluk görülür.

Bulaşık bahçelerde yılın her ayında ağaçlarda çiçek veya meyve görülür. Hastalığın en tipik belirtisi ağaçların zamansız çiçek açmaları ve meyvelerin olgunlaşmaya doğru palamut şeklini almalarıdır. Meyvenin simetrisi bozulur, tadı ekşir ve acılaşır. Göbekli portakallarda göbek kaybolur ve içeriye doğru çöker. Meyve çekirdekleri küçük ve kahverengi olur, çekirdeklerin çimlenme gücü zayıflar.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

Bütün turunçgil çeşitleri.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler:

Virüsten ari sertifikalı üretim materyali kullanılmalıdır. Budama aletleri ağaçtan ağaca geçerken %2’lik sodyum hipoklorid ile dezenfekte edilmelidir. Bulaşık ağaçlar derhal sökülerek imha edilmelidir.  Vektörlere karşı etkin mücadele yapılmalı.  İlaçlı mücadelesi yoktur.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.