Tarım HaberleriTarımsal Faaliyetler

Tarımsal İlaçlama

Tarımsal Faaliyetler İnceleme Başlıkları
Tarımda Kullanılan ilaçlamanın etkisi nedir?
  • Dünyada tarım ilacı üretimi 3 milyon ton, satış tutarı ise 25-30 milyar dolardır. Türkiye’den farklı olarak Herbisitler %47, inkesitler %29, fungisitler ise %19 luk pay almaktadır.
  • Pestisit kullanımı, tarımsal ürünü hastalık, zararlı ve yabancı otların zararından koruyabilmek, kaliteli üretimi güvence altına alabilmek için kullanılan bir tarımsal mücadele şekli olup, 1940 lı yıllardan beri üretimi arttıran en önemli bileşendir. Kısa sürede etki göstermesi ve kullanımının kolay olması nedeniyle, pestisit kullanımı en çok tercih edilen yöntemdir.
  • AB ülkeleri le kıyaslandığında ülkemizde Pestisit kullanımı çok düşüktür. Hollanda (13,8 kg/ha) ve Yunanistan (13,5 kg/ha) AB’nin en yoğun, Belçika (1,2 kg/ha) ve Finlandiya (1,2 kg/ha) ise en az pestisit tüketen ülkelerdir.
  • Aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu artan pestisit tüketimi çevre kirlenmesi ve insan sağlığı açısından çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Kaynak: Erciyes Üniversitesi Fen bilimleri dergisi 26(2) 2010

Son 14 yılda Ortalama Tarımsal ilaç kullanımı 44.638 ton dur. Bitki hastalık ve zararlıları ile etkin, hızlı ve doğru mücadele ürün kaybını ortalama %30 oranında azaltmaktadır. Bitki ve bu bitkilerde zarar yapan hastalık, zararlı ve yabancı ot isimleri için önerilen ilaç miktarı, Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde, Türkiye’de en az 2 coğrafik bölgede yapılan araştırmalarla belirlenir.

İnsektisitler;

Böceklere karşı kullanılan pestisit çeşididir. 20.yüzyıldaki verim artışının en önemli nedenlerinden olduğu düşünülmektedir.

Fungusitler;

Mantar ve mantar sporlarının öldürülmesi ve kontrol altına alınmasında kullanılmaktadır. Amaçlanan verim kaybını azaltmaktır.

Herbisitler ;

Yabancı otların öldürülmesi amacı ile kullanılan pestisit çeşididir. Toprağa atılan ve yaprağa atılan herbisitler olarak kullanım yerlerine göre sınıflandırılırlar.