Tarım HaberleriTarımsal Faaliyetler

Tarımsal Gübreleme

Tarımsal Faaliyetler İnceleme Başlıkları
Son 11 yıl içinde Ortalama Kullanılan toplam gübre miktarı 10.956.483 ton olurken;
 • Azotlu gübre Ort. 7.236.964 ton,
 • Fosforlu gübre Ort. 3.507.184 ton
 • Potaslı gübre Ort. 212.335 ton olmuştur.

Toprakta eksikliği yapılan analizlerle tespit edilen bitki besin maddelerinin dışarıdan verilmesi ile verim artışı ve kalite hedeflenmektedir. Azot bitkilerin gelişiminde önemli yer tutmaktadır. Gerekli ihtiyaç bir defada değil bölümlere ayrılarak verilir.

Bitkinin yeşil aksamındaki gelişiminde özellikle yaprak ve kök sisteminde önemli işlevleri mevcuttur. Fosfor toprakta genelde bitkilerin yararlanamayacağı formda bulunur. Özellikle yüksek ph lı, kireçli ve asitli topraklarda bitkilerin fosfordan yararlanması pek mümkün değildir.

Toprak analizi yapılmaz ise Potasyum eksikliğinin gözle görülmesi zaman alır. Yaprak kenarlarında sararma örnek verilebilir. Sebze, meyve, tütün ve lifli bitkilerde kalite üzerinde önemli etkiye sahiptir.

Toprak analiz raporunda analiz sonuçları;

Saf madde olarak Azot, Fosfor veya Potasyum olarak verilir. Hangi gübrenin ne kadar uygulanacağı çevirme katsayıları ile hesaplanır.

Analiz sonucunda Saf Madde; Azot ise çevirme katsayıları

 • Amonyum Sülfat: x 5
 • Kalsiyum Amonyum Nitrat: x 4
 • Amonyum Nitrat: x 3
 • Diamonyum Fosfat: x 5,5
 • Potasyum Nitrat: x 7,7

Analiz sonucunda Saf Madde; Fosfor ise çevirme katsayıları

 • Triple süper fosfat: x 2,3
 • Diamonyum fosfat: x 2,2

Analiz sonucunda Saf Madde; Potasyum ise çevirme katsayıları

 • Potasyum Nitrat: x 2,3
 • Potasyum Sülfat: x 2
 • Potasyum Klorür: x 1,7

Yapılan analiz sonucunda Gerekli Saf Madde 9 kg Azot ise; Kullanılacak Amonyum Nitratlı Gübre Miktarı hesaplanırken Çevirme katsayısı x3 kullanılır.

9 x 3 = 27 kg Amonyum Nitrat, dekar (1 dönüm) başına araziye verilmelidir.

 

Tarımsal ekipmanların teknoloji ile entegre edilmesi, doğru ürün seçimi, hızlı ve zamanında müdahale, uygun ve yeterli ilaçlama ve gübreleme, su kontrolü ve çiftçi eğitimi Verim artışında çok önemli bir yer tutmaktadır.