Tarım İşçileri

Tarımsal Faaliyetler İnceleme Başlıkları
Türkiye’de ;
 • Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ortalama ücretleri 2019 yılında Kadınlarda 79 TL, Erkeklerde 94 TL olmuştur.
 • Mevsimlik işçilerde Ort. Günlük ücretlerinin 2018 yılına göre değişimi Kadınlarda %17,8, Erkeklerde %14,8 artmıştır.
 • 2019 yılında Ort. Erkek / Kadın ücretlerinin oranı;
  • Mevsimlik işçilerde 1,19
  • Sürekli tarım işçilerinde 1,21 dir.

Mevsimlik işçi sayısı ile ilgili net bir sayı bulunmazken, tahminler 200.000 kadar olduğu aileleriyle birlikte bu sayının 400.000’e yaklaştığı düşünülmektedir.

 

 • Son 5 yıl (2015-2019) içerisinde Ort. kadın işçi ücreti %53,2 artarken, erkek işçi Ort. Ücreti %58,1 artmıştır. 2018 yılına oranla ücret artışı kadınlarda %22,3, erkeklerde %13,6 artış gerçekleşmiştir.
 • Son 24 yıl (1996-2019) içerisinde Ort. kadın işçi ücreti ile Ort. Erkek işçi ücretleri karşılaştırıldığında; Kadın işçilerin 100 lirasına karşılık, Erkek işçiler 124 lira ücret almaktadır.
 • Son 24 yıl (1996-2019) içerisinde Ort. kadın işçi ücreti ile Ort. Erkek işçi ücretleri karşılaştırıldığında; Kadın işçilerin 100 lirasına karşılık, Erkek işçiler 124 lira ücret almaktadır.
 • 1998 yılında erkek işçi Ort. ücretinin, kadın işçi Ort. Ücretine oranı birbirine en yakın seviye gelmiştir. (Kadın işçi ücreti 100 liraya iken, erkek işçi ücreti 112 lira şeklinde gerçekleştirmiştir). 2019 yılında bu oran 1,21 (100 – 121) olmuştur.
 • 2018 yılı ile karşılaştırıldığında en büyük ücret artışı oranı Erkeklerde %39,2 ile Harman hizmetinde, Kadınlarda %31,4 ile Gübreleme hizmetlerinde olmuştur.
 • 2019 yılında Kadın mevsimlik işçilerin Ort. Günlük ücreti 81 TL, Erkek işçilerde Ort. Günlük ücret 92 TL olmuştur. 2018 yılında Kadınlarda Ort. 68 TL, Erkeklerde Ort. 81 TL idi.
 • 2019 yılında en yüksek günlük ücreti Kadınlarda gübreleme hizmetleri alırken, 2018 yılına göre tek düşüş %3,92 oranla Erkeklerde Arazinin bitkiden temizlenme hizmetlerinde olmuştur.
Tarım Mevsimlik işçilerin durumu nedir?

 

 • Mevsimlik tarım işçileri; Mevzuatta Tarımda hizmet akdi ile süresiz çalışanlar olarak adlandırılmaktadır. İş kanunu kapsamında yer alabilmeleri için en az 51 kişi olmalı şartı kaldırılmış olsa bile en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, daha fazla ise sürekli iş denilmektedir. Mevsimlik tarım işçileri çoğunlukla süreksiz iş niteliğinde yer aldığı için İş kanununun pek çok hükmü uygulanmıyor.
 • Mart ayından başlayarak Kasım ayına kadar süren bir süreçte emek yoğun bir çalışma ve hızlı bir geçici göç yaşanmaktadır. Türkiye’de mevsimlik işçi sezonu ile birlikte taşıma güvenliği, gece ulaşımının (24.00-06.00) yasaklanması gibi transfer ile ilgili güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • En çok karşılaşılan sıkıntılar arasında; eğitim ve sosyal faaliyet eksikliği, sağlık koşulları, elektrik ve içme suyu sıkıntısı, kayıt dışı çalışma, ortak yaşam alanlarının uygun olmaması, yerleşim yerlerinin koşulları sayılabilir.
 • Dünyanın birçok ülkesinde de az gelişmiş bölgelerden mevsimlik işçi göçü yaşanmaktadır. İşçi hakları açısından Kanada gelen işçileri misafir işçi kapsamında konumlandırarak, Avusturya ise hasat yardımcısı olarak isimlendirerek kayıt altına alıp işçi haklarını korumaya çalışmaktadır. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede mevsimlik işçiler kayıt dışı olarak çalışmaya devam etmektedir.