Tarım İşçileri

Tarımsal Faaliyetler İnceleme Başlıkları

 

Tarım işçileri

Tarım sektöründe çalışan ve tarım faaliyetlerine katkıda bulunan kişilerdir. Tarım işçiliği, bitkisel üretimde, hayvancılıkta veya diğer tarımsal faaliyetlerde çalışmayı içerebilir.

Tarım işçileri, toprak işleme, ekim, sulama, gübreleme, bitki bakımı, hasat ve paketleme gibi çeşitli görevleri yerine getirebilirler. Bu işler genellikle mevsimlik işçiler tarafından yapılmaktadır, çünkü belirli bir dönemde yoğunlaşan tarım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan iş gücünü karşılamak amacıyla geçici olarak istihdam edilirler.

 

Mevsimlik işçilerin Günlük Ücretleri 2022

İllerKadın İşçi ( Günlük TL )Erkek İşçi ( Günlük TL )
Adana202222
Ankara191191
Antalya192234
Aydın196258
Balıkesir167216
Bursa211251
Çanakkale202256
Denizli186241
Edirne220274
Eskişehir216265
Gaziantep207241
Giresun301340
Hatay139191
Isparta231240
Mersin192218
İzmir192255
Konya211279
Malatya217241
Manisa240274
Kahramanmaraş232286
Ordu305323
Sakarya250275
Samsun278279
Zonguldak236240
Ardahan-362
Kilis175193
Osmaniye215295
Düzce252289

 

Tarım işçilerinin çalışma koşulları genellikle ağır olabilir ve fiziksel güç gerektirebilir. İşler genellikle açık havada gerçekleşir ve mevsimlik işçiler, hasat dönemlerinde uzun saatler boyunca çalışabilirler. Tarım işçileri, tarım makinelerini kullanmayı, tarım ekipmanlarını işletmeyi ve bitki hastalıkları veya zararlılarla mücadele etmeyi de öğrenirler.

Tarım işçiliği, dünyanın birçok bölgesinde yaygın bir meslektir ve birçok ülkede tarım sektörünün önemli bir parçasını oluşturur. Tarım işçileri, tarımsal üretimin sürdürülmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması için hayati bir role sahiptirler. Aynı zamanda tarım sektöründeki teknolojik gelişmelerle birlikte tarımsal üretimde verimliliği artırmak için çeşitli yöntemler ve teknikler geliştiren araştırmacılar ve uzmanlarla da işbirliği yapabilirler.

 

Sürekli İşçilerin Aylık Ücretleri 2022

İllerKadın İşçi ( Aylık TL )Erkek işçi ( Aylık TL )
Adana5 3606 203
Ankara-6 743
Antalya5 3475 617
Aydın-6 641
Balıkesir-7 191
Bursa-7 302
Çanakkale-7 750
Denizli-7 400
Edirne-6 446
Eskişehir-7 173
Gaziantep--
Giresun--
Hatay-5 500
Isparta--
Mersin-6 250
İzmir5 5507 301
Konya-7 081
Malatya-6 400
Manisa-6 967
Kahramanmaraş--
Ordu--
Sakarya--
Samsun--
Zonguldak--
Ardahan-6 542
Kilis--
Osmaniye-5 000
Düzce--

 

Tarım işçiliği, bazı bölgelerde ekonomik fırsatlar sunarken, diğer bölgelerde düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları ve sosyal haklardan yoksunluk gibi sorunları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle, tarım işçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmek, ücretlerini ve sosyal haklarını güvence altına almak ve onları koruyucu önlemlerle desteklemek önemlidir.

 

Tarım işçilerinin geleceği, tarım sektöründeki değişimler ve gelişmelerle şekillenecektir. İşte tarım işçilerinin geleceğiyle ilgili bazı önemli noktalar:

  1. Otomasyon ve teknoloji: Tarım sektöründe otomasyon ve teknoloji kullanımı artmaktadır. Robotik sistemler, dronlar, otonom tarım makineleri ve sensörler gibi teknolojik yenilikler, tarım işlerinde verimliliği artırabilir ve bazı görevleri otomatikleştirebilir. Bu, bazı fiziksel ve tekrarlayan işlerin azalmasına ve daha fazla beceri gerektiren işlere yönelik talebin artmasına neden olabilir.
  2. Verimlilik ve sürdürülebilirlik: Artan nüfus ve gıda talebi, tarım sektöründe daha verimli ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine ihtiyaç duyulmasını sağlamaktadır. Tarım işçileri, yeni tarım tekniklerini benimsemeli ve uygulamalıdır. Bu, organik tarım, entegre tarım yöntemleri, su yönetimi, toprak koruması ve yenilenebilir enerji gibi sürdürülebilir uygulamaları içerebilir.
  3. İnsan kaynakları ve eğitim: Tarım işçilerinin eğitimi ve becerileri, sektördeki değişime uyum sağlamaları için önemlidir. Teknolojiye dayalı tarım uygulamalarını anlama, yeni tarım ekipmanlarını kullanma ve verimlilik artırıcı yöntemleri benimseme gibi beceriler geliştirmek önemlidir. Tarım işçilerinin eğitim ve gelişim imkanlarına erişimi sağlanmalıdır.
  4. İklim değişikliği ve riskler: İklim değişikliği, tarım sektörünü etkileyen önemli bir faktördür. Artan sıcaklık, değişen yağış desenleri ve ekstrem hava olayları, tarımsal üretim üzerindeki baskıları artırmaktadır. Tarım işçileri, iklim değişikliğiyle başa çıkmak için dayanıklı ve çevresel olarak uyum sağlayan tarım yöntemlerini uygulamalıdır. Aynı zamanda, tarım işçilerinin iklim değişikliği risklerine karşı sigorta ve diğer koruma önlemlerine erişimi olmalıdır.
  5. Değer zinciri ve pazarlama: Tarım işçilerinin, tarımsal ürünlerin değer zincirinde daha fazla katma değer oluşturabilecek roller üstlenmeleri önemlidir.

 

İş türlerine göre mevsimlik işçilere ödenen ortalama günlük ücretler 2022

FaaliyetlerKadın İşçi ( ort. TL )Erkek İşçi ( ort. TL )
Toprak hazırlama ile ilgili diğer hizmetler
161270
Tohum ekme hizmetleri
191234
Fide dikimi hizmetleri
196197
Çapalama hizmetleri (yabancı ot temizleme dahil)
197201
Tarım ürünleri sulama hizmetleri (ark açma, salma, yağmurlama vb.)
-279
Gübreleme hizmetleri
264285
Bitkisel ürünlerde seyreltme hizmetleri (meyve seyreltme hariç)
169184
Tarımsal sulama sistemi kurma hizmetleri
-234
Meyve ağacı ve bağların budanması ve bakımı ile ilgili hizmetler
232258
Ürünlerin ekim, dikim ve bakımıyla ilgili diğer hizmetler
196227
Tarımsal amaçlı ilaçlama hizmetleri
-266
Hasat hizmetleri (toplama, sökme, çırpma, bağlama, biçme vb.)
239256
Harman hizmetleri
219215
Hasat sonrası ürün kurutma hizmetleri
239285

 

Tarım Mevsimlik işçilerin durumu nedir?

  • Mevsimlik tarım işçileri; Mevzuatta Tarımda hizmet akdi ile süresiz çalışanlar olarak adlandırılmaktadır. İş kanunu kapsamında yer alabilmeleri için en az 51 kişi olmalı şartı kaldırılmış olsa bile en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, daha fazla ise sürekli iş denilmektedir. Mevsimlik tarım işçileri çoğunlukla süreksiz iş niteliğinde yer aldığı için İş kanununun pek çok hükmü uygulanmıyor.
  • Mart ayından başlayarak Kasım ayına kadar süren bir süreçte emek yoğun bir çalışma ve hızlı bir geçici göç yaşanmaktadır. Türkiye’de mevsimlik işçi sezonu ile birlikte taşıma güvenliği, gece ulaşımının (24.00-06.00) yasaklanması gibi transfer ile ilgili güvenlik önlemleri alınmaktadır.
  • En çok karşılaşılan sıkıntılar arasında; eğitim ve sosyal faaliyet eksikliği, sağlık koşulları, elektrik ve içme suyu sıkıntısı, kayıt dışı çalışma, ortak yaşam alanlarının uygun olmaması, yerleşim yerlerinin koşulları sayılabilir.
  • Dünyanın birçok ülkesinde de az gelişmiş bölgelerden mevsimlik işçi göçü yaşanmaktadır. İşçi hakları açısından Kanada gelen işçileri misafir işçi kapsamında konumlandırarak, Avusturya ise hasat yardımcısı olarak isimlendirerek kayıt altına alıp işçi haklarını korumaya çalışmaktadır. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede mevsimlik işçiler kayıt dışı olarak çalışmaya devam etmektedir.