Tarım HaberleriTarımsal Faaliyetler

Sürekli Tarım İşçileri

Tarımsal Faaliyetler İnceleme Başlıkları
Tarım İşçileri
Son 5 yıl (2015-2019) içerisinde ortalama işçi ücretleri;
  • Kadın işçi ücreti %53,2 artarken,
  • Erkek işçi ücreti %58,1 artmıştır.
2018 yılına oranla ücret artışı;
  • Kadınlarda %22,3,
  • Erkeklerde %13,6 artış gerçekleşmiştir.
  1. Son 24 yıl (1996-2019) içerisinde Ortalama kadın işçi ücreti ile Ortalama Erkek işçi ücretleri karşılaştırıldığında; Kadın işçilerin 100 lirasına karşılık, Erkek işçiler 124 lira ücret almaktadır.
  2. 1998 yılında erkek işçi Ort. ücretinin, kadın işçi Ort. Ücretine oranı birbirine en yakın seviye gelmiştir. (Kadın işçi ücreti 100 liraya iken, erkek işçi ücreti 112 lira şeklinde gerçekleştirmiştir). 2019 yılında bu oran 1,21 (100 – 121) olmuştur.
  3. 2018 yılı ile karşılaştırıldığında en büyük ücret artışı oranı Erkeklerde %39,2 ile Harman hizmetinde, Kadınlarda %31,4 ile Gübreleme hizmetlerinde olmuştur.