Akademik

Tarımsal İstatistik olarak;

Bugüne kadar açık kaynaklardan araştırma yaparak toplanan ham verileri; belli bir konunun üzerine dikkatleri çekmek , kolay anlaşılabilen, akılda kalıcı, görsel zenginliği olan bilgi grafikleri oluşturmak ve toplumsal duyarlılığı arttırmak için kullanmaya çalıştık. Geçen zaman içinde bir çok akademik yazı, kitap ve çeşitli sunumlarda kaynakça olarak kullanılmanın mutluluğunu yaşadık.

Gelecek planlarımız çerçevesinde; Stat Agri

Bugüne kadar sizlere hizmet eden www.tarimsal istatistik .com olan adresimizi, Yeni Adresimiz olan www.stat agri .com adresine yönlendirerek yeni sitemizde daha kapsamlı, ayrıntılı ve yeni konuların yer aldığı bir tarım platformu olarak devam ettirmek için çalışmaktayım.

Bir Ziraat Mühendisi ve Sosyolog olarak; İnsanlığın yerleşik yaşama geçmesinden itibaren iki bilim dalının birbiriyle yakın bir ilişkide olduğu görülmektedir. Yeni adresimizde bu konu hakkında daha fazla çalışma yaparak yeni analiz ve grafikler sizlerle paylaşılacaktır.

Teşekkürler;

  • Öncelikle bu zamana kadar gösterdiğiniz ilgi için; Sizlere,
  • İstatistiksel verilerin analizi konusunda verdiği destek için; sevgili Eşim Harika Gözükara Bağ’a
  • Manevi destekleri için; Ailem ve Kızım Aden’e
  • Hazırladığı “Tarım Politikaları” Özel sayısında bizlere Tarım İstatistikleri hakkında bölüm yazmamız konusundaki güvenleri için; Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezine
  • Yeni sitemiz için Logo ve sosyal medya tasarımlarının hazırlanması konusunda verdiği destek ile;  www. canva .com ‘a çok teşekkür ederim.

Barhan Bağ

 

Kaynak olarak;

TÜİKEUROSTATFAOT.C Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bağlı Müdürlük, Araştırma Merkez verileri grafiklerde kaynak gösterilerek kullanılmış ve kullanılmaya devam edilecektir.

Tarımsal İstatistik Tanımı ;

İnsanın yaşamını devam ettirebilmesi için hayati önem taşıyan tarımsal faaliyetlerin hacmi, göreli büyüklüğü ve yıllar itibarıyla gösterdiği gelişmenin takip edilebilmesi, ulusal politikaların veya kişi ve kurumların gelecek planı oluşturulmasına yardımcı olmak üzere ayrıntılı, sistemli ve tutarlı istatistiklerin bir başlık altında toplanması ve yorumlanması şeklinde tanımlanabilir.

İnfografikler ise;

Bilgi ve veri birikimlerini görsel olarak sergileyen grafiklerdir. Bu grafikler çok karışık konuları işaretler, haritalar ve teknik yazarlık ile çok kolay ve açıklayıcı bir şekilde sergiler. Bilgilendirme grafikleri ile bilgisayar, matematik ve istatistik bilimciler tek bir sembol ile süreç bilgilendirmesini yapabilirler ve geliştirebilirler.