Hastalık ve ZararlılarKuru Soğan

Soğan Sineği

SOĞAN SİNEĞİ  (Delia antiqua)

Tanımı ve Yaşayışı:

Ergin gri renkli ve kara sineklere benzer, ancak onlardan daha küçüktür. Yumurta mat beyaz renkli, muz şeklindedir. Larva beyaz renkli ve bacaksızdır. Vücudun baş tarafı dar ve sona doğru genişleyen bir havuç şeklindedir. Erginler iklim koşullarına göre mart ortalarından sonra ve nisan ayı başında görülmeye başlar.

Yumurtalarını genellikle soğan ile sakın birleştiği yere, yaprak koltuklarına, bazen yapraklara, yumru kabuğuna, topraktaki çatlaklara bırakır. Çıkan larvalar soğan ve sakın birleştiği yerden girerek soğanın içine doğru ilerler.an, lahana ve bazı yabancı otlar konukçularıdır.

Zarar Şekli:

Larva bitki dokusunda beslenerek verdiği zarar yanında, taşıdığı çeşitli bakterilerle çürümelere sebep olur. Zarara uğramış bitkide gelişme durur. Bitki sararır, sakla soğanın birleştiği yerden tutulunca, buradan kopar.

Zararlı Olduğu Bitkiler:

Soğan, sarımsak ve soğanlı çiçekler konukçularıdır.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler:

Zararı daha çok birinci döl yaptığından mümkün olduğunca geç ekim yapmalıdır. Sonbaharda tarla derin sürülmeli, çok bulaşık yerde çiftlik gübresi yerine kimyevi gübreler tercih edilmelidir.

Kimyasal Mücadele:

Ekimden önce toprak, ekim sırasında tohum ve erginlere karşı bitki ilaçlaması yapılır. Yapılan tarla kontrolünde 100 bitkide 2-3 soğan sineği görüldüğünde yeşil aksam ilaçlaması yapılır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.