Seracılık

Örtüaltı Tarım alanlarının 2020 yılındaki dağılımına bakıldığında;

Örtüaltı Sebze ve Meyve üretim Miktarları ( 2020)

Toplam Üretim miktarı 8.519.754 ton ve dağılımı;

  • Sebze Üretimi;  7.771.766 ton
  • Meyve Üretimi;  747.988 ton olmuştur.

Sebzelerin;

%53’ünü Domates, %15’ini Hıyar, %11’ini Karpuz, %4’ünü Patlıcan ve %17’sini Diğer sebzeler oluşturur.

Meyvelerin;

Muz ve Çilek üretimi meyvelerin yaklaşık %99,5’ini kapsar.

Örtü altı varlığında;
  • Dünya’da ilk 4 de, Avrupa’da ise İspanya’nın ardından 2.sırada yer almaktadır
  • Son 10 yılda; Ortalama işletme büyüklüğü 2 dekardan, 4 dekara yükselmiştir. Örtü altı bitkisel üretim değeri yaklaşık 10 milyar TL dır.
Örtü altı Yetiştiriciliğinin bitkisel üretimindeki geleceği?
  • Ülkemizde modern sera varlığı yaklaşık olarak 13.000 dekardır. Bu seralarda topraksız tarım metodu ile ihracata yönelik üretim yapılmaktadır. (Örtü altı Kayıt Sistemi, 2019)
  • Türkiye Toplam sera alanı 2019 yılında 454.165 dekar olduğunu hatırlarsak, Sadece %2,86 lık pay almaktadır.
  • Amaçlanan ihracat rakamlarına ve markalaşmaya ulaşmak için Modern Sera payımızın hızla artması, kurumsallaşmış bir özel sektör yapısına ulaşması gerekmektedir.
  • Gelişen Tarım teknolojilerinin uygulanması için gerekli destek ve uygun maliyetli yerli teknoloji üretimi desteğinin arttırılması gerekmektedir.
  • Jeotermal enerji kaynakları potansiyeli bakımından Avrupa’da 1. sırada, Dünya’da 7. sırada yer almaktadır. Jeotermal enerji kullanılarak ısıtılan sera alanı 4.344 dekardır. (Tarım ve Orman Bakanlığı)
  • Mevcut durumdaki başlangıç umut verici olsa da tüm bu verilerin Bitkisel üretim üzerinde anlamlı bir etkisinin olabilmesi için bireysel çabalardan daha çok kurumsal ve markalaşmaya yönelik adımlar atılması gerekmektedir.