Seracılık

Plastik Sera

Türkiyede Sera dağılımının %83,2’sini Plastik Seralar oluşturur. 2000-2020 yılları arasındaki veriler incelenmiş, 2000 yılına göre %171,0 artış ile 401.795 Da olmuştur.

2019 yılına göre %6,1 ve 4 yıl önceye göre %13,1 Plastik Sera alanlarında artış yaşanmıştır.

2000-2020 arası ortalama 250.866 Da olarak hesaplanmıştır.

Örtüaltı Plastik Sera