Organik Üretim

Organik Üretim İnceleme Başlıkları
Organik Tarım;

Üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik Tarım Kanun ve Yönetmelik esaslarına göre üretilen bitkisel ve hayvansal tüm ürünleri kapsar. Sonuç olarak Üretim ve doğadan toplama şeklinde olabilir.

Organik Tarımın Amacı;

Toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.

Organik Tarım Geçiş Süreci:

18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı “Organik Tarımının Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerince organik tarım üretimine başlanmasından, organik ürünün sertifikalandırılmasına kadar geçen dönemdir.

Ek olarak Organik tarımda 2 çeşit sertifika kullanılmaktadır. Geçiş sürecindeki çiftçilerin aldığı ilk kontrolle alınan ve organik üretim sertifikası

(Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı Müdürlükler)
Organik Tarım Genel Bakış / 2020
  • Ürün Sayısı: 235 Adet
  • Çiftçi Sayısı: 52.590 Adet
  • Üretim Alanı: 382.665 Ha
  • Üretim Miktarı: 1.631.943 Ton
  • Alan büyüklüğü: 56.191 Ha ile Aydın
  • Üretim : 189.0801 Ton ile Aydın
  • En büyük Çiftçi sayısına sahip Şehir: 11.107 kişi ile Aydın