Hastalık ve ZararlılarMısır

Mısır Erken Yaprak Yanıklığı

MISIR YAPRAK YANIKLIĞI

Bipolaris (=Helminthosporium) maydis Nisik Exserohilum (=Helminthosporium) turcicum Pass.

Hastalık Belirtisi:

Mısır yaprak yanıklığının etmeni bir mantardır. Kışı mısır artıklarında ve tane içerisinde geçirir. Rüzgar ve su ile taşınır. Baklava dilimine benzeyen küçük lekeler hastalık ilerledikçe büyük lekelere dönüşür. Etmen; yaprak, kın, koçan yaprağı, koçan sapı ve koçanda bulunabilir. Etmen ayrıca fide döneminde kök çürüklüğü ve solgunluğa da neden olabilir. Hastalık ılıman (20-32°C) ve nemli bölgelerde görülmektedir. 18-27°C ve nemli havalar hastalık gelişimini teşvik ederken kuru havalar ise engeller. Hastalık ekstrem koşullarda 4-5 yapraklı devreden itibaren görülebilmektedir.

Bitkilerin hastalığa duyarlı devresi olan tozlanma döneminde ağır enfeksiyonlar meydana getirir. Hastalık bu dönemden önce ortaya çıkmışsa verim kaybı %50 olabilmektedir.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

Mısır yaprak yanıklıkları mısırın yanı sıra sorgum, tatlı sorgum ve sudan otunda da görülür

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler

Hastalığa karşı dayanıklı çeşitler ekilmelidir. Ekim nöbeti uygulanmalıdır. Toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılmalı, özellikle aşırı azotlu gübreleme yapmaktan kaçınılmalıdır. Tarladaki hastalıklı bitki artıkları temizlenmelidir

Kimyasal Mücadele

Ülkemizde bu hastalığa karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir.