Tarım HaberleriTarımsal Faaliyetler

Mevsimlik İşçiler

Tarımsal Faaliyetler İnceleme Başlıkları
Tarım İşçileri
Mevsimlik tarım işçileri;

Mevzuatta Tarımda hizmet akdi ile süresiz çalışanlar olarak adlandırılmaktadır. İş kanunu kapsamında yer alabilmeleri için en az 51 kişi olmalı şartı kaldırılmış olsa bile en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, daha fazla ise sürekli iş denilmektedir. Mevsimlik tarım işçileri çoğunlukla süreksiz iş niteliğinde yer aldığı için İş kanununun pek çok hükmü uygulanmıyor.

Mevsimlik işçi sayısı ile ilgili net bir sayı bulunmazken, tahminler 200.000 kadar olduğu aileleriyle birlikte bu sayının 400.000’e yaklaştığı düşünülmektedir.

Tarım Mevsimlik işçilerin durumu nedir?
  • Mart ayından başlayarak Kasım ayına kadar süren bir süreçte emek yoğun bir çalışma ve hızlı bir geçici göç yaşanmaktadır. Türkiye’de mevsimlik işçi sezonu ile birlikte taşıma güvenliği, gece ulaşımının (24.00-06.00) yasaklanması gibi transfer ile ilgili güvenlik önlemleri alınmaktadır.
  • En çok karşılaşılan sıkıntılar arasında; eğitim ve sosyal faaliyet eksikliği, sağlık koşulları, elektrik ve içme suyu sıkıntısı, kayıt dışı çalışma, ortak yaşam alanlarının uygun olmaması, yerleşim yerlerinin koşulları sayılabilir.
  • Dünyanın birçok ülkesinde de az gelişmiş bölgelerden mevsimlik işçi göçü yaşanmaktadır. İşçi hakları açısından Kanada gelen işçileri misafir işçi kapsamında konumlandırarak, Avusturya ise hasat yardımcısı olarak isimlendirerek kayıt altına alıp işçi haklarını korumaya çalışmaktadır. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede mevsimlik işçiler kayıt dışı olarak çalışmaya devam etmektedir.
Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ortalama ücretleri 2019 yılında;
  • Kadınlarda 79 TL,
  • Erkeklerde 94 TL olmuştur.
Ortalama Günlük ücretlerinin 2018 yılına göre değişimi;
  • Kadınlarda %17,8,
  • Erkeklerde %14,8 artmıştır.
2019 yılında Ortalama Erkek / Kadın ücretlerinin oranı;
  • Mevsimlik işçilerde 1,19
  • Sürekli tarım işçilerinde 1,21 dir.