Hastalık ve Zararlılar

Marul Hastalık ve Zararlıları

MARUL MİLDİYÖSÜ (Bremia lactucae)

Hastalık Belirtisi:

Marul mildiyösünün etmeni mantardır. Fungus, kışı hastalıklı yapraklar üzerinde geçirir. Uygun sıcaklık ve nemde genç fidelere bulaşarak ilk enfeksiyonları meydana getirir. Hastalıklı bitkilerinden rüzgâr ve diğer yollarla sağlam bitkilere taşınır. Marul yapraklarında ilk belirtiler açık yeşil veya sarımtırak lekeler halinde görülür. Genellikle köşeli ve damarlarla çevrili olan bu lekeler daha sonra esmerleşir.

Nemli havalarda bu kısımlar kararıp çürürler ve alt yüzünde beyaz kül gibi bir görünüm alır. Özellikle marul fidelerinde zararlı olur. Tarlada genellikle marulların alt yapraklarında görülür. Ancak fazla serin ve nemli koşullarda üst yapraklara da geçerek marulların satış değerinin düşmesine neden olur. Epidemi durumunda bitkinin yaprakları ticari değerini kaybederek zarar yüzde yüze yaklaşır. Bütün marul yetiştirme alanlarında hastalık görülebilmektedir.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

Marul

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

Bir yıl önce mildiyö görülen fideliğin yeri veya toprağı değiştirilmeli veya toprak dezenfekte edilmelidir. Tohum sık ekilmemelidir. Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Marul mildiyösü görülen fideler, hastalıklı yapraklar ve bitkiler sökülüp yok edilmelidir. Toprak analizi sonuçlarına göre gübre kullanılmalıdır. Tarlada sık dikimden kaçınılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir ilaçlama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin tarlaya şaşırtılmasına kadar ilaçlamalar sürdürülmelidir. Tarla devresinde hastalığın çevrede görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalı, birer hafta aralarla hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilmelidir. Fidelikte ilaçlama, sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır. Fidelikte ve tarlada yaprakların alt ve üstlerinin iyice ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.