Hastalık ve ZararlılarLimon

Limon Tıkanık Hastalığı

LİMON TIKANIKLIK HASTALIĞI (Lemon sieve-tube necrosis)

Hastalık Belirtisi:

Ağaçlarda aşı yerinde şişmeler görülür. Hastalık ilerledikçe bu şişlikler ur halini alır, ağacı bir kuşak gibi sarar ve anacın üzerine sarkar. apraklar sararır, dökülür ve ince dallarda kurumalar olur. Ağaçta gelişme durur ve şişen kısımlarda zamklanma olur. Şişen kısımlardan kabuk kaldırıldığında gövdede iğne ucu gibi şişlikler görülür. Bulaşık ağaçlarda %50–90 oranında verim kayıpları olmaktadır.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

Limon

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler:

Virüsten arî sertifikalı üretim materyali kullanılmalıdır.

  • Budama aletleri ağaçtan ağaca geçerken %2’lik sodyum hipoklorid ile dezenfekte edilmelidir.
  • Kaba limon ve Troyer citrange gibi dayanıklı anaçlar kullanılmalıdır.
  • İlaçlı mücadelesi yoktur.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.