Hastalık ve ZararlılarLahana

Lahana Alternaria Yaprak Lekesi

ALTERNARİA YAPRAK LEKESİ  (Alternaria brassicae, A. brassicicola, A. raphani)

Hastalık Belirtisi:

Bu hastalığa bitkilerin her devresinde rastlanır. Erken devrelerde fidelerde kök çürüklüğü veya kök boğazı yanıklığı yapar. İlk belirtiler toprağa yakın yaşlı yapraklarda görülür. Yapraklarda lekeler önceleri küçük koyu kahveregi veya siyah olur. Daha sonraları bu lekeler 5-7 cm kadar büyürler. Geç dönemdeki infeksiyonlar fazla ekonomik kayba neden olmaz.

Brokoli ve Karnabaharda genelde baş kısımlarında kahverengi lekeler oluşturur. Hastalık etmeni tohum üretiminin yapıldığı yerlerde önemli kayıplara neden olabilir. Etmen tohum oluşumunu engelleyebilir.Tohum ile taşınabilmektedir.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

Lahana, karnabaher, brokoli, turp olmak üzere lahanagillerde görülür. Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler:

Temiz tohum kullanılmalı Lahangiller dışındaki bitkiler ile munavebe yapılmalıdır. Fidelikler sık sık havalandırılmalı. Hastalıklı bitki artıkları ve fideler tarladan uzaklaştırılmalı

Kimyasal Mücadele:

Ruhsatlı ilacı bulunmamaktadır.