Hastalık ve Zararlılar

Kapsül Kurtları

KAPSÜL KURTLARI (Etiella zinckenella)(Lampides boeticu)

 

Tanımı ve Yaşayışı:

Her iki türde de kelebeklerin kanat açıklığı ortalama 2-3 cm civarındadır. Yumurtaları, şeffaf, beyaz renkte olup boyu 1 mm kadardır. Olgun larvaların boyu 1 ila 1.5 cm civarında değişmektedir. Her iki türde de dişiler yumurtalarını çoğunlukla konukçularının çiçek çanak yapraklarının alt yüzeyine, çok az da olsa kapsül yüzeyine ve çiçeklere tek tek bırakırlar. Yumurtalardan çıkan larvalar çiçekler veya kapsüller içine girerek, çiçek içindeki dişi ve erkek organları, kapsül içindeki yeşil taneleri yiyerek beslenirler.

Zarar Şekli:

Larvaları çiçeklerde veya kapsüller içinde beslenerek zarar yaparlar. •Hasar görmüş çiçeklerin kapsül bağlaması mümkün olmadığı gibi kapsül içine giren larva, tanelerin tümünü yediği için doğrudan ürüne yönelik bir zarar söz konusu olup zarar oranı %5-70’dir. Ege, Trakya, Orta Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki baklagil üretimi yapılan yerlerde yaygındır.

Zararlı Olduğu Bitkiler:

Baklagillerden fasulye, börülce ve mercimekte beslenirler.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler:

Tarlada bitki artıklarının bırakılmaması, hasattan sonra derin sürüm yapılması  ve ekim nöbeti zararlı popülasyonunu azaltıcı faktörlerdir.

 

Kimyasal Mücadele:

Birinci ilaçlama çiçeklenme başlangıcında, kelebek uçuşları devam ediyorsa birinci ilaçlamadan 15 gün sonra ikinci uygulama yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.