Hastalık ve ZararlılarKabak

Kabak Sarı Mozaik Virüsü

KABAK SARI MOZAİK VİRÜSÜ  (Zucchini yellow mosaic potyvirus-ZYMV)

Hastalık etmeni

Kabak sarı mozaik virüsüdür.

Hastalık Belirtisi:

Başlangıçta kabakgil yapraklarında, sarı mozaik, nekroz ve kısmen şekil bozukluğu meydana gelir. Bitkinin tümünde mozaik, damar bantlaşması, yaprak deformasyonu ve bodurluk görülür. Yapraklar parçalı bir hal alır, iplikleşir, boğum araları kısalıp kalınlaşır. Meyveler küçük kalır, şekli bozulur, sivilce benzeri şişkinlikler, yeşil benekler oluşur.

Bulaşma yolları:

38’den fazla yaprak biti türü (özellikle Myzus persicae, Macrosiphum euphorbia, Aphis gossypii, A. craccivora, A. citricola ve Toxoptera citricidus) ile taşınabilir.  Bitki özsuyu ile mekanik olarak taşınır.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

Kabak, kavun, karpuz ve hıyar başlıca konukçularıdır.

Mücadelesi:

Virüs hastalıklarına karşı Kimyasal Mücadele yoktur.

Kültürel Önlemler:

Yaprak bitleri ile mücadele edilmelidir. Hastalıklı bitkiler imha edilmelidir. Üretim alanında bakım işlemleri sırasında eller ve aletler % 1’lik formaldehit, % 10 ‘luk trisodyum fosfat ya da çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. Tarla yabancı otlardan temizlenmelidir. Dayanıklı çeşit kullanılmalıdır.