Hastalık ve ZararlılarIspanak

Ispanak Mildiyösü

ISPANAK MİLDİYÖSÜ  (Peronospora farinose f.sp.spinaciae )

Hastalık Belirtisi:

Ispanak mildiyösü yalnızca canlı dokularda yaşayabilen parazittir ve tohumla taşınır. Hastalık nemli ortamlarda gelişir, hastalık oluşumu ve epidemi için; optimum sıcaklığın 13–21°C, yağmur, yağmurlama sulama ve çiğ gibi ıslak koşulların bir arada bulunması gerekir. Yapraklarda önce pek belirgin olmayan yağ damlası görünümünde renk açılmaları şeklinde belirtiler görülür.

Daha sonra sınırları belli olmayan sararmalar halinde gelişen lezyonların bulunduğu alanlarda, yaprağın alt yüzeyinde ve çok ender olarak da üst yüzeyinde gri-menekşe renginde mantari gelişme görülür. Gözlemlenen bu sararmalar, hastalığın şiddetine bağlı olarak, tüm yaprağı kaplayarak ölümüne neden olabilir. Ayrıca yapraklarda kıvrılmalar da gözlenebilir.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

Ispanak.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler

Tohumluk hastalık görülmeyen tarladan alınmalıdır. Dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır. En az üç yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. Sık ekimden kaçınılarak, bitkilerin toprak yüzeyini tamamen örtmesi önlenmeli ve hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Sulama aralığı uzatılmalı ve verilen su miktarı Kışlık ıspanak üretimi yapılan alanlarda ve yakınlarında yazlık üretim yapılmamalıdır. Hastalıklı bitki artıkları tarladan uzaklaştırılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, hastalığın şiddetine göre 10 gün sonra ikinci bir uygulama yapılır. Ruhsatlı herhangi bir ilaç bulunmamaktadır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.