Hastalık ve Zararlılar

Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi

HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ  (Pseudomonas syringae pv.lachrymans)

Hastalık Belirtisi:

Çenek yapraklarda şeffaf, düzensiz, yağ lekeleri oluşur. Gerçek yapraklarda ise damarlarla sınırlanmış, köşeli, zamanla delinen yağ lekeleri görülür. Yaprakların alt yüzeyinde sabahın erken saatlerinde bakteriyel akıntı görüldüğünden hastalığa gözyaşı hastalığı da denmektedir. Meyvelerde küçük, yuvarlak, hafifçe çökük, sarı lekeler oluşur. Zamanla bu meyvelerde çürüme meydana gelir.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler :

Hıyar ve diğer kabakgiller

Bulaşma yolları

Bulaşık tohumlar hastalığın bulaşmasını sağlar. Toprakta kalan hastalıklı bitki artıkları da bulaşmayı gerçekleştirir. Hastalığın yayılmasında sulama suyu da etkilidir

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler:

Temiz tohum kullanılmalıdır. Hastalıklı bitki artıkları seralardan uzaklaştırılarak imha edilmelidir. Hastalığın görüldüğü seralarda en az 2 yıl süreyle ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Kimyasal Mücadele:

Yeşil aksam ilaçlamaları hastalık görülmeden ya da az sayıda bitkide lekeye rastlanıldığında koruyucu olarak yapılır. Yaprakların özellikle alt yüzeylerinin ilaçlanmasına özen gösterilmeli, ilaçlamalar 10 gün ara ile en az 3 uygulama olarak yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.