DomatesHastalık ve Zararlılar

Domates Yaprak Küfü

DOMATES YAPRAK KÜFÜ HASTALIĞI (Cladosporium fulvum)

Hastalık Belirtisi:

Domates yaprakları üzerinde önce sarı renkli lekeler oluşur. Daha sonra bu lekelerin alt kısmına rastlayan yerde zeytin renginde veya kahverengimsi bir küf meydana gelir. Hastalık kısa zamanda bütün yaprakları kaplar ve bitkiyi kurutur. Hastalık için en uygun koşullar 20–25 0C sıcaklık ve % 95 orantılı nemdir. Yaprakların alt tarafında koyu renkli küf tabakası oluşturur. Hastalık genellikle seralarda görülür.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: Hastalık domatese özgüdür.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler:

Hastalıklı bitki artıkları imha edilmelidir.  Seralarda iyi bir havalandırma yaparak orantılı nem ve sıcaklık azaltılmalıdır.

Kimyasal Mücadele:

Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde (fidelerin seraya şaşırtılmasından 20 gün sonra ) ilaçlamalara başlanmalıdır. İlaçlamalar sıcak zamanlarda yapılmamalı, serin ve rüzgârsız havalarda ve 10 – 15 gün ara ile yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.