Seracılık

Cam Sera

Türkiyede Sera dağılımının %16,8’ini Cam Seralar oluşturur. 2000-2020 yılları arasındaki veriler incelenmiş, 2000 yılına göre %42,8 artış ile 80.779 Da olmuştur.

2019 yılına göre %7,0 artış ve 4 yıl önsesine göre %5,8 oranında Cam Sera alanlarında azalış yaşanmıştır.

2000-2020 arası ortalama 75.229 Da olarak hesaplanmıştır.

Örtüaltı Cam Sera