BuğdayHastalık ve Zararlılar

Buğday Rastığı

BUĞDAY RASTIĞI(Ustilago nuda var. tritici Schaffn.)

ARPA YARI AÇIK (Ustilago nigra Tapke) ve  KAPALI RASTIK (Ustilago hordei “Pers.” Lagerh.).

Hastalık Belirtisi:

Buğday Rastığı(Ustilago nuda var. tritici Schaffn.)

Buğdayın çiçeklenme devresinde görülür. Hastalığa yakalanan taneler, çiçeklenme devresinde rastık hastalı­ğına yakalanmış başaklar siyahlaşmış görünümleri ile sağlamla­rından kolayca ayırt edilebilir.

Arpa Yarı Açık Rastığı:

Bu hastalığa yakalanan bitkilerin başakları siyah renkte toz yığını şeklinde görülür.

Arpa Kapalı Rastığı:

Arpa sarı olum dönemine geldiğinde hastalığa yakalanmış başaklar grimsi renkte görünmeye başlar. Hastalığa yakalanmış başaklar, sarı olum ve tam olum dönemlerinde siyahımtırak-gri renkte görülürler. Hastalıklı başaklar çoğu kez kısmen veya tamamen bayrak yaprağı kını içinde kalırlar.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler

Dayanıklı çeşitlerin ekimine öncelik verilmelidir. Rastığın, yaygın ve zararlı olduğu yerler­de kışlık ekimler geç, yazlık ekimler erken, Ayrıca yüzeysel ekim yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele:

Tohum ilaçlama uygulaması, ilaçlama cihazı çalışan selektörlerde veya ilaçlama bidonlarında yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükle­ri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.