BiberHastalık ve Zararlılar

Biber Gal Sineği

BİBER GALSİNEĞİ (Asphondylia capsici)

Tanımı ve Yaşayışı:

Erginlerin başı siyah ve iridir. Zararlı, gerek bitki üzerinde, gerekse yere düşen meyvelerde kışı larva veya pupa halinde geçirir. İlkbaharda biber fideleri tarlaya dikildiğinde veya kışı tarlada geçirmiş olan bitkiler tomurcuklanmaya başladığında, dişiler yeni oluşmuş tomurcuklara yumurtalarını koymaya başlar. Biber galsineği, ergin dönemi hariç diğer bütün dönemlerini biber meyvesi içinde geçirir. Yumurtalar gözle zor görülecek kadar küçük, 0.5 mm uzunlukta, beyaz renkte ve elips şeklindedir.

Zarar Şekli:

Larvaların çiçek tomurcuklarında beslenmesi sonucunda tomurcukların çoğu dökülür. Dökülmeyen tomurcuklardan oluşan meyvelerde larvanın bulunduğu kısım şişkinleşir ve deforme meyveler meydana gelir. Renk açılmaları olur ve meyve şeklini kaybeder. Ürünün kalite ve kantite değeri düşer. Turfanda biber yetiştiriciliğinde önemli olabilmektedir. Hatay, Adana ve İçel illerinde görülmektedir.

Zararlı Olduğu Bitkiler: Yalnız biberde zararlıdır.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler:

Tomurcuklanmış fideler kontrol edilmeden tarlaya dikilmemelidir. Tarlada yere dökülen enfekteli tomurcuklar ve meyveler toplanıp yok edilmelidir. Hasat döneminin sonunda tarlada biber bitkisi artıkları bırakılmamalıdır.

Kimyasal Mücadele:

Bitkide 100 tomurcuğun 5-8’i bulaşık bulunduğunda veya 2-3 larvaya rastlandığında mücadeleye başlanmalıdır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.