BademHastalık ve Zararlılar

Badem İç Kurdu

BADEM İÇKURDU (Eurytoma amygdali)

Tanımı ve Yaşayışı:

Badem iç kurdunun ergini siyah renkli bir arıcık olup, dış görünüşü ile tamamen kanatlı bir karıncayı andırır. Badem iç kurdu kışı badem meyvesi içinde olgun larva döneminde ge­çirir ve meyve içinde pupa olur. Doğada ilk erginlerin görünme zamanları nisan ayı ortalarından hazira­nın ilk haftasına kadar değişiklik göstermektedir.

Zarar Şekli:

Badem iç kurdu ergini, yumurtasını meyvenin içine koyarken, meyve üzerinde çok küçük yara izi oluşturmaktadır. Ancak meyve gelişimiyle birlikte bu iz kaybol­maktadır. Asıl önemli zararı larvalar yapmaktadır. Larva saldırısına uğramış bademler sağlam­lardan daha çabuk kuruyarak renk değiştirir. Üst kabuktaki açık yeşil renk kaybolur. Kış aylarında ise üst kabuk rengi tamamen es­merleşir. Beslenme ilerledikçe zamanla iç kıs­mını tamamen yiyerek boşaltırlar ve sadece meyve içinin kabuğu kalır.  Erginin çıkış yaptığı meyvelerin kabuk kısmında yaklaşık 2 mm çapında çıkış deliği görülür.

Zararlı Olduğu Bitkiler: Badem, erik ve kayısı ağaçları.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler:

Badem ağaçlarında çeşitlere göre meyvenin kurtlanma oranında fark­lılıklar olduğu bilinmektedir. Eğer bu kurtlanmayan çeşitler pomolojik özellikleri uygunsa, yeni tesis edilecek bademliklerde bu çeşitler tercih edilmelidir.

Mekanik Mücadele:

Badem iç kurdu ile bulaşık tüm bahçelerde hasat sırasında veya kış ay­larında ağaçlar üzerindeki ve yere dökülen kurtlu bademleri toplayarak yakmak veya çok derin şekilde toprağa gömmek zararlıya karşı en etkin mücadele yöntemidir.

Kimyasal Mücadele:

Badem ağaçlarında hasattan sonra yapılacak kontrollerde, asılı kalmış rengi esmer veya kararmış meyveler varsa bunlar o bademlikte badem iç kurdunun zarar yaptığını gösterir. Ancak mücadele sahalarının tespit edilebilmesi için söz konusu meyveler kırılarak larva olup, olmadığına bakılır. Bu kontrollerde eğer saha bulaşık bulunursa mücadele yapılır. Zararlı yoğunluğunun düşük olduğu bahçelerde ilk ergin çıkışında ya­pılan bir ilaçlama yeterlidir.