Tarım HaberleriTarımsal FaaliyetlerÜretim

Avrupa Birliği ortak tarım politikası temel unsurlar

Avrupa Birliği (AB) gıda güvenliğini sağlamayı, sürdürülebilir tarımı teşvik etmeyi ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan kapsamlı bir dizi tarım politikasına sahiptir. Ortak tarım politikası (OTP), AB içindeki tarım politikaları için birincil çerçevedir.  İşte CAP’ın temel unsurlarına genel bir bakış:

 

Doğrudan Ödemeler: OTP, çiftçilere gelir desteği olarak doğrudan ödemeler sağlar. Bu ödemeler çiftlik büyüklüğü, geçmiş üretim ve çevresel uygulamalar gibi faktörlere dayanmaktadır. Son yıllarda bu ödemelerin daha adil ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını hedefleyen bir hale getirilmesi yönünde bir değişim yaşanmıştır.

 

Kırsal Kalkınma: CAP, kırsal kalkınmayı desteklemek ve kırsal alanlardaki yaşam kalitesini artırmak için önlemler içermektedir. Çeşitlendirmeyi teşvik etmeyi, ekonomik büyümeyi canlandırmayı ve çevreyi korumayı amaçlamaktadır. Altyapı geliştirme, çiftlik modernizasyonu, çevrenin korunması ve yerel ürünlerin teşvik edilmesi gibi projeler için fonlar tahsis edilmektedir.

 

Piyasa Tedbirleri: AB, tarım piyasalarını istikrara kavuşturmak ve piyasa istikrarsızlığı dönemlerinde çiftçileri desteklemek için piyasa tedbirleri uygulamaktadır. Bu tedbirler arasında AB’nin ihtiyaç fazlası ürünleri satın aldığı müdahale alımları ve ihtiyaç fazlası ürünleri geçici olarak piyasadan kaldırarak fiyatların istikrara kavuşmasına yardımcı olan özel depolama yardımı yer almaktadır.

 

Kalite Standartları ve Etiketler: AB, tüketicileri korumak ve belirli özelliklere sahip tarımsal ürünleri teşvik etmek için çeşitli kalite standartları ve etiketler oluşturmuştur. Bunlar arasında belirli ürünlerin menşeini ve geleneksel üretim yöntemlerini belgeleyen Korumalı Menşe Adı (PDO), Korumalı Coğrafi İşaret (PGI) ve Geleneksel Özellik Garantisi (TSG) yer almaktadır.

 

Çevre Odaklılık: OTP çevresel sürdürülebilirliğe giderek daha fazla önem vermektedir. Çiftçiler ürün rotasyonu, tarımsal ormancılık ve organik tarım gibi çevre dostu uygulamaları benimsemeye teşvik edilmektedir. AB ayrıca biyoçeşitliliğin korunması, peyzajın muhafaza edilmesi ve pestisit ve gübre kullanımının azaltılmasına yönelik tedbirleri de desteklemektedir.

 

Genç Çiftçiler: CAP, genç çiftçileri desteklemek ve tarım sektörüne girişlerini kolaylaştırmak için özel hükümler içermektedir. Bu hükümler arasında eğitime erişim, danışmanlık programları ve gençleri çiftçilik alanında kariyer yapmaya teşvik etmek için mali teşvikler yer almaktadır.

 

Araştırma ve İnovasyon: AB, tarımsal verimliliği, sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü artırmak için araştırma ve yeniliğe yatırım yapmaktadır. Fonlar hassas tarım, tarımsal gıda teknolojisi ve iklim değişikliğine uyum gibi alanlara odaklanan projelere tahsis edilmektedir.

 

CAP’ın periyodik olarak gözden geçirildiğini ve revize edildiğini belirtmek önemlidir. CAP 2021-2027 olarak bilinen en son reform, tarım politikalarını çevresel hedeflerle daha fazla uyumlu hale getirmeyi ve üye devlet düzeyinde karar verme esnekliğini ve ikincilliğini artırmayı amaçlamaktadır.

 

Avrupa Birliği’nin tarım politikalarına ilişkin en güncel bilgiler için Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

 

https://agriculture.ec.europa.eu/index_en