antepfıstığıHastalık ve Zararlılar

Antepfıstığı Pisillidi

ANTEPFISTIĞI PİSİLLİDİ (Agonoscena spp.) (Hom:Psyllidae)

Tanımı ve Yaşayışı:

Erginleri 1.2-1.8 mm boyunda kirli-açık sarı renklidir. Kışı ergin olarak ağaçların kuytu yerlerinde ve yere dökülen yaprakların arasında geçirirler. Erginler nisan ayı başından itibaren çıkar yumurtalarını taze yapraklara ve sürgün uçlarına bırakırlar.

Bir dişi 120-150 yumurta bırakabilir. Yumurta açılması sıcaklığa bağlı olarak 4.5-7 gün arası değişir. Yumurtalardan çıkan nimfler yapraklarda bitkinin özsuyunu emerek beslenir. Dışkı olarak tatlımsı bir madde çıkarırlar. Zararlının çok yoğun olduğu ağaçların altı tatlımsı maddelerin kristalleşip yere dökülmelerinden dolayı bembeyaz olur. Yılda 6-7 döl verirler.

Zarar Şekli:

Zararlı bitki öz suyu ile beslenir. Zararlının yoğunluğuna bağlı olarak yapraklar vaktinden önce sararıp dökülür. Yaprakların, karagözlerin dökülmesine ve meyvelerin iç doldurmamasına neden olur. Genç ağaçlarda zarar etkisini daha fazla gösterir.

Zararlı olduğu bitkiler:

Yurdumuzda sadece antepfıstığı ve antepfıstığının yabanileridir.

Mücadele yöntemi / Kimyasal mücadele;

Mayıs ayı ortasından itibaren, haftada bir yapılacak sayımlar sonucunda zararlının artan bir populasyon (20-30 nimf/bileşik yaprak) göstermesi, İlk yazlık ergin ve yumurta sayısında belirgin bir artışın kaydedilmesi, ilk ergin parazit çıkışlarının henüz başlamamış olması, durumunda koşullara uyularak yapılan tek ilaçlama yeterli olduğu gibi doğal dengede korunmuş olacaktır.

Zarar başladıktan sonra yoğun bir karagöz dökülmesine neden olunacağından mücadeleye geç kalınmamalıdır. Mayıs ayı ortalarından itibaren, haftada bir kez yüz bileşik yaprakta sayım yapılır bileşik yaprakta 25-30 nimf olduğunda ve yumurtaların çoğunluğunun açıldığı dönemde ilaçlama yapılır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.